Microsoft Passport

avvecklad tjänst för samlad inloggning från Microsoft. En enda inloggning med användarnamn och lösenord gav tillgång till Microsofts utbud av tjänster på nätet, men också till ett antal tjänster från andra företag. Microsoft Passport fick kritik från flera håll för att inte vara tillräckligt säkert. 2007 avvecklades varumärket Passport och tjänsten blev del av Windows Live Id, numera Microsoft-konto (Microsoft Account).

Microsoft Reader

nerlagt program från Microsoft för visning av e-böcker. Det infördes år 2000 och avvecklades 2011. Filformatet var lit. Microsoft Reader fanns för alla varianter av Windows, men inte för andra operativsystem.

Open cloud manifesto

dokument som stöder principen om öppet moln och som anger vad det innebär. Manifestet publicerades i oktober 2009. Kritiker noterade snabbt att manifestet inte var undertecknat av de företag (Amazon, Google, Microsoft) som faktiskt säljer kommersiella tjänster baserade på moln. (Ett moln är ett jättelikt nätverk av sammankopplade servrar.) – Manifestet finns att läsa på opencloudmanifesto.org.

Globus

forskningsprojekt som utvecklar verktyg och tekniker för gridd­system inom forskning och teknik. – Globus har ut­vecklat ”verk­tygs­lådan” Globus Toolkit. Pro­jektet sam­ordnas vid Argonne National Laboratory i Illinois i samarbete med Chicago-universitetet och Southern California-universitetet med stöd av bland annat den ameri­kanska rymd­flyg­styrelsen Nasa, IBM och Micro­soft. – Läs mer på globus.org.

unbundling

separation, avmonopolisering – uppdelning av ett ”paket” av varor eller tjänster i mindre delar (för att främja konkurrens) – inom telefoni: separation av driften av tele­nätet och förmedlingen av telefon­sam­tal (och eventuellt andra tjänster); llub eller llu – local loop unbundling – konkurrens om access­nätet. – När det gäller Micro­soft användes ordet om kravet att Windows inte skulle levereras med webb­läsaren Internet Explorer som förval.