ultramobil

ultramobile beteckning på lätta, tunna bärbara datorer. Benäm­ningen infördes 2012 av Gartner som be­teck­ning på dels datorer enligt Intels* spe­ci­fi­ka­tion ultra­book, dels andra liknande datorer som Micro­softs* Surface och Surface Book. Läs också om umpc.

MSN Direct

numera avvecklad tjänst från Microsoft. MSN Direct överförde information till olika slags mottagare, till exempel smarta klockor, över fm-nätet. Gps-mottagare kunde till exempel få information om trafikstockningar. Man kunde få börskurser, väder, sportresultat och annat. Det byggde på en teknisk plattform som kallades för Spot. MSN Direct var tillgänglig i delar av USA och Kanada för anpassad utrustning. Tjänsten avvecklades definitivt 2012.

Plurk

kanadensisk tjänst för mikro­bloggande. På­minner om Twitter. Micro­soft* erkände i december 2009 att före­taget, eller närmare bestämt en under­leve­rantör, hade kopi­erat Plurks källkod och använt den till Micro­softs tjänst MSN Juku, även känd som MClub. Micro­soft drog in tjänsten. Se plurk.com.

servicepack

(service pack, förkortas sp) samling rättelser och upp­da­te­ringar som micro­soft släpper som en samlad fil. Bara ett fåtal service­pack (eller inga alls) släpps innan det kommer en ny version av det program de gäller. En rättelse av ett enstaka fel kallas för pro­gram­fix eller patch.

Directband

numera avvecklat nät av radiosändare i USA och Kanada, startad av Microsoft. Det användes för Microsofts teknik Spot, som visades upp 2003, senare känd som MSN Direct. Directband använde existerande fm-sändare och sände på oreglerade radiofrekvenser. Directband lades ner i januari 2012.

Microsoft Courier

planerad men nerlagd surf­platta, utvecklad av Microsoft. Courier, som blev känd i slutet av 2009, hade en ovanlig bok­liknande form med två bild­skärmar som kunde vikas ihop. Den skulle hanteras med fingret eller med en elek­tro­nisk penna. Courier sågs ett tag som Micro­softs alternativ till apples Iphone. I april 2010 med­delade Micro­soft att före­taget inte tänkte sätta Courier i till­verk­ning.

native programming language

direkt programspråk programspråk som (efter kompilering) ger binär­kod som kan köras utan sär­skilda hjälp­medel: varje dator som har rätt sorts pro­cessor och rätt operativ­system kan köra koden. Sådan kod kallas för direkt körbar kod (unmanaged code). Det behövs ingen sär­skild exe­kve­rings­miljö. Klassiska program­språk som C och C++ ger, efter kompi­lering, direkt körbar kod, medan många nyare program­språk, till exempel de som används i Microsofts* Dotnet, inte gör det de ger in­direkt körbar kod (managed code).