Visual Basic

VB – mycket vanligt programspråk från Microsoft. Visual Basic är baserat på Basic, men har grafiskt användargränssnitt. Det är utvecklat för att vara lätt att lära sig och att använda. Avsett att köras i Windows. – Namnet Visual Basic används om två språk: det ursprungliga Visual Basic lanserades 1991 och kom i sin sista version, version 6, 1998. 2003 kom Visual Basic .NET, avsett för programmeringsmiljön Dotnet. Visual Basic .NET kallas oftast bara för Visual Basic. Huruvida det rör sig om ett nytt programspråk eller om en vidareutveckling av gamla Visual Basic är omdiskuterat, men Microsoft betonar kontinuiteten genom att använda gemensam versionsnumrering. – Läs mer på Microsoft.

squirt

spruta, skvätta – överföra låtar och video trådlöst från en handhållen spelare till en annan. Ordet används i microsofts spelare Zune.

NetPC

nätverksberoende persondatortyp, lanserad 1997 av Microsoft och Intel som alternativ till oracles satsning på nc (network computer). Syftet var att tillhandahålla en datortyp som kunde administreras centralt. Till skillnad från Oracles nc beskrev NetPC-standarden en vanlig persondator med Windows, men den var utrustad så att all installering och uppgradering av program måste göras centralt genom nätverket. Användaren kunde inte installera något. NetPC kallas ibland för ”disklös”, men det ingick en hårddisk i specifikationen – däremot ingen diskettstation, vilket annars fanns på alla persondatorer på den tiden. Satsningen på NetPC blev kortlivad.

multipekskärm

(multitouch screen) – pekskärm som man kan vidröra (peka på) med två eller flera fingrar samtidigt. Skärmen känner av varje fingers position separat. Med flera fingrar kan användaren utföra manövrer som inte är möjliga med ett finger, till exempel markera att en bild ska roteras, eller förstora eller förminska en bild genom att dra fingrarna isär respektive ihop. – Den första kommersiella produkten med multipekskärm var apples Iphone. Multi-Touch är ett varumärke som Apple äger. Multipekskärm finns dock på produkter från flera andra företag, till exempel på microsofts Zune och Palm Pre.

Microsoft Kin

kortlivad mobiltelefon från Microsoft, lanserad och nerlagd sommaren 2010. Microsoft Kin var avsedd för användare av sociala medier, främst ungdomar. Den fanns i två modeller, som båda hade ett svängbart fysiskt tangentbord som kunde döljas bakom bildskärmen. Operativsystemet var inte riktigt samma som Windows Phone, och en orsak till nerläggningen kan ha varit att Microsoft inte ville utveckla två operativsystem för mobiltelefoner samtidigt. En annan orsak kan ha varit att Microsoft Kin inte sålde så bra – bara 500 exemplar enligt uppgift. Microsoft Kin började säljas i april 2010 och lades ner i början av juli. Den såldes aldrig i Europa.

guid

globally unique identifierunikt id-nummer för webbsidor, artiklar på webben och andra filer. Används vid sidan av namn (rubrik) för att göra förväxling omöjlig. Ett guid är ett 38-siffrigt tal (ett binärt tal med 2128 ettor och nollor). Eftersom guid slumpas fram finns det ingen garanti för att två filer inte får samma guid, men sannolikheten är så liten att man kan bortse från den. Program som genererar guid ingår bland annat i program från Microsoft, Novell och Oracle, och det finns också webbsidor som framställer guid. Guid är en form av uuid.