Onedrive

tjänst från Microsoft för lagring av data i molnet. Hette tidigare Skydrive. Användarna kan skicka filer till en tjänst på internet som lagrar dem i ett nätverk av servrar. Användarna kan sedan komma åt filerna från vilken internetansluten dator som helst. De kan också ge andra tillgång till filerna. Onedrive kan också synkronisera filer, alltså se till att de data som finns på användarens dator är identiska med de som lagrats på Onedrive. Onedrive ingår i Microsofts tjänst Windows Live. Användarna får lagra upp till sju gigabyte gratis, mer mot avgift. Tjänsten hette först Skydrive, men efter en namntvist med brittiska Sky beslöt Microsoft att ändra namnet till Onedrive under 2014. Onedrive finns på onedrive.live.com. – Liknande tjänster är apples Icloud och Dropbox.

Icloud

(officiell stavning iCloud) – apples tjänst för synkronisering av användarnas data med Apples servrar. – Icloud presenterades i juni 2011 och ersatte då mobileme. Användarna kan spara musik, filmer, dokument, kalendrar, adressböcker och annat på Apples servar i det så kallade molnet, och sedan komma åt dem på andra person­datorer, plattor och mobil­tele­foner. Alla data läses in i de program som de hör ihop med, och detta ska ske auto­ma­tiskt. – Läs mer på apple.com/icloud. – Namnet Icloud tillhörde tidigare det svenska företaget Xcerion (länk), som sålde det till Apple för 4,5 miljoner dollar. De använder sedan dess varu­märket Cloudme (länk). – Se också microsofts Onedrive.

molndisk

datalagring i molnet. En datalagringstjänst som är tillgänglig via internet används som alternativ till datalagring på persondatorns inbyggda hårddisk eller på en hårddisk i det lokala nätverket.

multitenans

(multitenancy) – det att flera an­vändare sam­tidigt och obe­roende av var­andra kan an­vända samma exemplar av ett pro­gram. Pro­grammet är multi­tenant. (Det har flera hyresgäster, tenants.) An­vändarna kör alltså samma pro­cesser. Man talar också om att de kör samma instans av pro­grammet. Pro­grammet körs på en server i ett nät­verk. Multi­tenans är vanligt i moln-baserade system (se moln­tjänster). Multi­tenanta program måste alltså hålla i sär data och in­ställningar för de an­vändare som samsas om pro­grammet. An­vändarna får inte märka att de inte är en­samma. – I grund och botten är det samma princip som an­vändes i äldre stor­dator- och mini­dator­system. – Om systemet i stället startar en ny instans av pro­grammet för varje an­vändare talar man om multi-instans. – Multi­tenanta pro­gram ska skiljas från applikations­delning, som inne­bär att två eller flera an­vändare till­sammans arbetar med samma in­formation i samma pro­gram. De kan till exempel redigera samma text­dokument till­sammans.