M2M

machine-to-machine – kommunikation mellan maskiner, apparater och datorer via inter­­net eller andra datornätverk. Syftet är vanligen att möjliggöra styrning och övervakning med auto­ma­tik, eller att kunna utföra det på distans. – Jäm­för med A2A, application‑to‑application och C2C, computer‑to‑computer samt sakernas internet (internet of things).

[datakommunikation] [förkortningar på M] [uttryck av typ N2N] [sakernas internet] [ändrad 10 november 2020]

C2C

förkortning för bland annat:

  1. – company-to-company – ungefär samma som B2B, business-to-business;
  2. – computer-to-computer – jämför med A2A, application-to-application, och M2M, machine-to-machine;
  3. – consumer-to-consumer, alltså inter­net­tjänster som Blocket och eBay där privat­­personer handlar med var­andra.

– För­kort­ningen C2C kan ha flera andra be­ty­delser.

[förkortningar på C] [n2n-uttryck] [ändrad 8 juni 2020]

.

B2C

business-to-consumer – elektronisk handel mellan företag och kon­su­ment. – När webb­­handeln inte går så bra uttyds B2C också som ”back to college”.

[förkortningar på B] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 21 november 2019]