M2M

machine-to-machine – kommunikation mellan maskiner, apparater och datorer via inter­­net eller andra dator­­nät. Syftet är vanligen att möjlig­­göra styrning och över­­vak­ning med auto­ma­tik, eller att kunna utföra det på distans. – Jäm­för med A2A, application-to-application och C2C, computer-to-computer.

[datakommunikation] [förkortningar på M] [N2N-uttryck] [sakernas internet] [ändrad 14 juni 2017]

P2V

physical to virtual – om över­gången till att köra program, data­­baser och operativ­­system på be­­stämda hård­­diskar och/eller servrar till att virtu­ali­sera kör­ningen, det vill säga att köra dem mot ett pro­gram som ut­­nyttjar tillgänglig kapa­ci­tet, oavsett på vilken server den finns.

[förkortningar på P]  [n2n] [virtualisering] [ändrad 27 november 2019]