M2M

machine-to-machine – kommunikation mellan maskiner, apparater och datorer via inter­­net eller andra datornätverk. Syftet är vanligen att möjliggöra styrning och övervakning med auto­ma­tik, eller att kunna utföra det på distans. – Jäm­för med A2A, application‑to‑application och C2C, computer‑to‑computer samt sakernas internet (internet of things).

[datakommunikation] [förkortningar på M] [uttryck av typ N2N] [sakernas internet] [ändrad 10 november 2020]

P2V

physical to virtual – om över­gången till att köra program, data­­baser och operativ­­system på be­­stämda hård­­diskar och/eller servrar till att virtu­ali­sera kör­ningen, det vill säga att köra dem mot ett pro­gram som ut­­nyttjar tillgänglig kapa­ci­tet, oavsett på vilken server den finns.

[förkortningar på P]  [n2n] [virtualisering] [ändrad 27 november 2019]