Ximian

en avvecklad avdelning inom Novell† för utveckling av kontorsprogram, servrar och utvecklingsverktyg för Linux. – Ximian avvecklades 2011 när Attachmate köpte Novell. Ximian var nära knutet till Mono‑projektet som leddes av Ximians chef Miguel de Icaza. Ximian grundades 1999 som ett fristående företag av de Icaza och Nat Friedman som en fortsättning på Gnome. Novell köpte Ximian i augusti 2003. – Namnet Ximian anspelade på simian (aplik, apmässig); spanska mono betyder också apa.

[linux] [nerlagt] [ändrad 5 augusti 2017]