no stalk

””ingen stalkning””, alltså: ””tro inte att jag hänger efter dig och kollar allt du gör, men…”” –– före­­byggande ur­säkt i sociala medier för be­te­ende som kan på­minna om stalk­ning. Till exempel att man har tagit fram mycket in­for­mation om en person. –– Se också doxing.

^

se cirkum­flex accent. – Teck­net ^ kan fri­stående stå för ””upphöjt till”,” som i 3^5 (35), och för ”upp’” i sms och chatt.