zp

”zero perspiration” (=”no sweat”) – det vill säga ””lätt fixat”, ”inga problem”, ”nemas problemas””.

yyssw

”yeah, yeah, sure, sure – whatever.”

yoyo

”you’re on your own” – det där är ditt problem, det där får du lösa själv.

yr

”yeah, right” (oftast sarkastiskt).

y/n

””yes or no?””

ya rly

””yeah, really”.” – Internetjargong: det vanliga svaret på o rly.

woot

  1. – se w00t;
  2. – hackarjargong för root, se rot.

wtf

””what the fuck!!?”” – även: whafa.

whafa

what the fuck!!?” – Oftare: wtf.

w00t

woo+, woo7 eller wewt, från början woot (rimmar på boot) – ”bra!”, ”hurra!”