HOPE

Affisch för den elfte HOPE-konferensen 22-24 juli 2016. Text: we're taking it to eleven.
It goes on to 11.

Hackers on planet Earth, alternativ uttydning: Hotel Penn­sylvania – en serie årliga konferenser för hackare i USA, anordnad av tid­skriften 2600. – HOPE anordnades första gången 1994. 2008 års konferens kallades för The Last HOPE (länk) därför att Hotel Pennsylvania (länk) i New York, där alla konferenser dittills hade ägt rum, skulle rivas. Rivningen blev dock uppskjuten, och flera HOPE‑konferenser anordnades på hotellet tills hotellet slutligen stängdes i april 2021 för att sedan rivas. – Se hope.net.

[konferenser] [ändrad 10 maj 2022]

Wisdom 2.0

en återkommande konferens med medi­tation, yoga, mindfulness och liknande. En stor del av deltagarna kommer från it-företag. – Konferenserna har anordnats sedan 2009. Huvud­konferensen är i februari–mars varje år i San Francisco, men det anordnas också Wisdom 2.0‑konferenser i New York (Wisdom 2.0 Business) och 2014 även i Dublin, Irland. – Se wisdom2summit.com. – Läs också om tillägget 2.0.

[konferenser] [ändrad 2 april 2020]

IBM

International Business Machines – ledande it‑företag, grundat 1911, hemmahörande i Armonk i delstaten New York i USA. – Kallas ibland för Big blue. – IBM ut­vecklar och till­verkar numera servrar och datalagringssystem, processorer och program. IBM har också stor konsultverksamhet och avancerad forskning. – IBM, som under sina första decennier tillverkade och sålde hålkorts‑maskiner, var det första stora företaget som sålde datorer till företag för ekonomiska och administrativa ändamål. Tidigare hade datorer använts mest till tekniska beräkningar. IBM satte i flera decennier standarden för stordatorer, och etablerade i början av 1980‑talet den inofficiella standarden för persondatorer med sin Personal computer. IBM sålde 2004 persondatorverksamheten till Lenovo. 2014 sålde IBM också tillverkningen av servrar med Intelkompatibla processorer till Lenovo. På 2010‑talet har IBM börjat sälja tjänster basera­de på sitt avancerade AI‑system Watson. – Se ibm.com. – I oktober 2020 meddelade IBM att bolaget under 2021 delas i två. IBM ska ägna sig åt molntjänster, medan ett nytt bolag med ett annat namn (se Kyndryl) ska ha hand om produkter och tjänster för teknisk infrastruktur. – Se tillkännagivande från IBM.

[företag] [it-historia] [ändrad 28 december 2022]