objektdatabas

databas som är anpassad för objektorienterade program: i en objektdatabas lagras inte data i direkt åtkomlig form, utan som attribut i objekt. Ett program som anropar en objektdatabas och ber om data får inte direkt läsa uppgifterna som står i ett eller flera fält i databasen, utan i stället ber programmet att objektet i databasen ska exekvera en viss rutin och leverera resultatet. Oftast handlar det om att bearbeta bilder, video, ljud eller annat invecklat. Objektdatabaser skapades för lagring av komplexa objekt, som multimediefiler och cad-objekt. Även ”vanliga data” lagras i objektdatabaser för att underlätta integrering i objektorienterade program. – En vanlig kritik mot objektdatabaser är att de i praktiken bara är ett lagringsställe för objekt. Det går inte att göra effektiva sökningar i renodlade objektdatabaser. Ett försök att kombinera objektdatabasens förmåga att hantera objekt med relationsdatabasens sökbarhet är objektrelationsdatabasen. – Skilj mellan databas och databashanterare.

[databaser]

impedance mismatch

översättningskostnad – de problem som uppstår när ett objektorienterat program arbetar mot en relationsdatabas. Objektorienterade program och relationsdatabaser hanterar nämligen data på olika sätt. Det objektorienterade arbetssättet är att skicka ett meddelande till databasen och be om en uppgift. Databasen ska då skicka ett svar till programmet. En relationsdatabas är däremot skriven för att andra tillämpningar ska läsa uppgifter direkt i databasen. Problemet är lösbart, men det kräver kunskaper och tar tid. – Uttrycket impedance mismatch är hämtad från elektricitetsläran och betyder ’skillnad i motstånd’, något som ställer till problem när man kopplar ihop elektriska apparater.

override

förbigå, ta över, åsidosätta, upphäva, överskugga –– tillfälligt ändra förinställda värden, tillfälligt styra manuellt i stället för automatiskt. – Manual override – manuell styrning. – I objekt­orienterad program­mering, se över­skuggning.

Ruby

programspråk utvecklat av Yukihiro Matsumoto. Ruby är ett objektorienterat programspråk som är lämpligt för skript. Det är gjort för att vara lätthanterligt och fritt från överraskningar och fungerar på de flesta datortyper. Läs mer på ruby-lang.org. – Ruby on Rails är en utvecklingsmiljö för databasbaserade webbsidor, baserad på Ruby. Se rubyonrails.com.