Infinity:One

Vanlig bärbar dator med styrplatta. Samma färgskala som One Laptop per Childs XO-datorer: vit med gröna detaljer.
Infinity:One

billig skoldator från det australiensiska företaget One Education (länk). Det är andra generationen av One Educations utförande av ”hundra­dollars­datorn” (se One laptop per child, OLPC). – Den nya ge­ne­ra­tionen har Windows 10 som ope­ra­tiv­system och Intel-processor, och den saknar den modulära upp­byggnaden som den första generationen hade. Bild­skärmen kan tas loss och användas separat som surfplatta. Den kostar 348 australiensiska dollar (cirka 2 500 kronor). – Se One Edu­ca­tions webbsidor. – Den första generationen från One Education hette XO-Infinity och bestod nästan helt av utbytbara modulära kom­po­nent­er. Me­ningen var att en elev skulle kunna ha samma dator under alla skolår: alla delar kunde bytas ut om de krånglade, eller om det behövdes mer ka­pa­ci­tet. XO-Infinity kunde sättas samman som vanlig bärbar dator eller som surf­platta. Den hade OLPC:s Linux-baserade operativsystem (se Sugar), alternativt Android. – One Education är fri­stå­ende från projektet OLPC. När XO-Infinity lanserades underströk företaget att det tillämpade OLPC:s standarder för XO-datorerna, men efter det har företaget tonat ner den kopplingen. Datorerna har dock fortfarande XO-datorernas ka­rak­te­rist­iska vita och gröna färger.

[olpc]

XO-1

XO-1. Liknar vanlig bärbar dator. Vit och grön. Två korta antenner upptill på bildskärmen.
Hundradollarsdatorn XO-1.

en bärbar dator för skolbarn, utvecklad i projektet One laptop per child. – XO‑1 är en bärbar dator med AMD‑processor, SSD (ingen snurrande hård­disk), tråd­löst nätverk, mikro­fon och högtalare. Batteriet kan laddas upp med ett jojo­lik­nande snöre. XO‑1 har inbyggd trådlös kommuni­ka­tion, och är avsedd för operativ­systemet Sugar, baserat på Linux (närmare bestämt Fedora). – Läs mer här. – Jäm­för med XO‑4 och XO‑4 Touch (XO‑2 och XO‑3 lades ner före debuten) samt XO‑infinity. – Läs också om roboten Butiá.

[barn] [bärbara datorer] [linux] [one laptop per child] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

XO-3

en planerad men aldrig tillverkad hundradollarsdator i surfplatte-version. (Se One laptop per child.) – Utveck­lingen av XO‑3 lades ner i november 2012. I stället kom under 2013 XO‑4 och XO‑4 Touch. – XO‑3 var tänkt att likna Apples iPad: alltså en dator som består av enbart en pekskärm med ett virtuellt tangentbord. – Se wiki.laptop.org/go/XO-3 och denna videoYouTube. – Jäm­­för med XO‑1.

[barn] [nerlagt] [one laptop per child] [surfplattor] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

One laptop per child

OLPC – en satsning på en billig bär­bar dator för skol­­barn i fattiga länder. – Pro­jektet startades i form av en stiftelse i januari 2005 av bland andra Nicholas Negro­­­ponte och Alan Kay. Den billiga datorn kallades först för 100‑dollarsdatorn (the 100‑dollar lap­top), men priset blev till sist högre än så. De första datorerna kom 2007. Det officiella namnet på den första datorn var XO‑1. 2013 kom XO‑4 och XO‑4 Touch. Operativ­­sys­temet är Linux med ett grafiskt användargräns­snitt som heter Sugar. – Datorn XO‑infinity, numera Infinity:One, som utvecklas fristående från stiftelsen, följde i sitt första utförande specifikationerna för XO‑serien. – Läs mer på one.laptop.org. (Olpc.com är en seriös sajt utan officiell koppling till projektet, men olpc.org är en kapad sajt med reklam.) – Mer i Wikipedia. – Läs också om tio­dollars­datorn. – Läs också om projektet Worldreader.

[barn] [bärbara datorer] [linux] [one laptop per child] [utbildning] [världsförbättring] [ändrad 15 november 2018]

XO-4

en vidareutvecklad modell av skoldatorn från projektet One laptop per child (OLPC). – XO‑4 liknar föregångaren XO‑1, men har modernare hård­vara. Varianten XO‑4 Touch har pekskärm. – XO‑4 och XO-4 Touch började säljas under 2013. De kom i stället för XO-3†, en surfplatta, avsedd för skolelever. Den lades ner i slutet av 2012 innan tillverk­ningen hade börjat. – Läs mer på OLPC:s webbsidor.

[barn] [bärbara datorer] [one laptop per child] [undervisning] [ändrad 12 december 2017]

XO–4 Touch

skoldator från projektet One laptop per child (OLPC – ”hundradollarsdatorn”). – XO‑4 Touch har pek­skärm med teknik från Neonode, men är i övrigt samma dator som XO‑4. Till det yttre liknar den XO‑1. Den började säljas under 2013. (Modellerna XO‑2 och den långt komna XO‑3 kom aldrig i produktion.) –M er om XO‑4 Touch på OLPC:s webbsidor (länk).

[bärbara datorer] [it-resurser för barn] [lågprisprodukter] [one laptop per child] [pek] [undervisning] [ändrad 23 juni 2017]

Sugar

Applikationer visas som små ikoner i en ring runt en central ikon som representerar användaren. Bakgrunden är vit. Svarta lister med ytterligare ikoner upptill och nertill. I själva verket finns det också svarta lister till höger och vänster, men de syns inte på denna bild.
”Skrivbordet” i Sugar.

det grafiska användargränssnittet i den så kallade 100‑dollarsdatorn, XO‑1, av­sedd för skolbarn i fattiga länder. (Se One laptop per child.) Det är en variant av det vanliga grafiska användargränssnittet med fönster och ikoner, anpassat för barn. Det är också gjort för arbete i grupp genom datorns inbyggda trådlösa nät­verk. Datorer som är i närheten av varandra fungerar auto­ma­tiskt som ett system. Det bakom­ligg­ande operativ­sys­te­met är Linux (Fedora). – Läs mer på projektets webbsidor. – Se också Sugar Labs (wiki.sugarlabs.org).

[barn] [grafiskt användargränssnitt] [olpc] [ändrad 11 september 2019]