AOSP

förkortning för Android open source project – den officiella källkoden till Android. – AOSP förvaltas av Google, men får användas fritt av alla, med eller utan ändringar. Det krävs att man följer vissa licens-villkor. För att operativsystem som bygger på AOSP ska få kallas för Android krävs att de följer Android compatibility program (ACP). Om man inte vill kalla det för Android får man ändra det till oigenkännlighet. – Se Androidcentral (länk).

[android] [förkortningar] [öppen källkod]

öppen mjukvara

(open software eller open source software) – program som sprids med öppen källkod. Den som har skaffat programmet har rätt att ändra i källkoden och att köra programmet med ändringar. – Skillnaden mellan öppen mjukvara och fri mjukvara är liten, om den alls existerar, och man talar ofta om fri och öppen mjukvara. Den skillnad som finns är snarast filosofisk: när man talar om öppen mjukvara betonar man möjligheterna att förbättra program genom att många människor granskar källkoden och bidrar med ändringar. Termen fri mjukvara handlar om varje enskild användares rätt att fritt förfoga över programmet och dess källkod.

Sourceforge

webbplats för program som utvecklas med öppen källkod. Sourceforge ger programutvecklare möjlighet att publicera sina program, hålla reda på ändringar och att hantera själva programutvecklingen samt att samarbeta med varandra. Det är också ett diskussionsforum. Sourceforge finns på sourceforge.net och ägs av ett amerikanskt aktiebolag som också heter Sourceforge. – Sourceforge äger också webbplatserna Freshmeat, Slashdot och Thinkgeek.

shim

mellanlägg – i programmering: ett program som ligger mellan två andra program, så att de inte kommunicerar direkt med varandra. Används i Linuxvärlden för att kringgå kravet i programlicensen gpl att alla program som på något sätt samverkar med Linux därmed blir öppen källkod. Se smittsam. – Jämför med pixel shim.

open core

”öppen kärna” – program med öppen källkod i kombination med tillägg och funktioner som inte är öppen källkod. Detta strider mot principerna för fri mjukvara, men de principerna är inte bindande för alla program med öppen källkod.

OpenBSD

version av operativsystemet BSD, kännetecknad av strikt fasthållande vid principen om öppen källkod. och strävan efter felfri kod. OpenBSD startade 1995 som en avknoppning från NetBSD. – Se openbsd.org.