delad källkod

(shared source)källkod som ägaren låter utom­stående granska, vanligt­vis först efter att de har skrivit på ett avtal. – Ett typ­exempel är när utom­stående program­utvecklare får till­gång till käll­koden till ett operativ­system som de utvecklar program för. De får läsa koden, men de får inte ändra den eller sprida den vidare. – Delad källkod är alltså något annat än öppen källkod.

Eclipse

projekt för program­utvecklings­verk­tyg, skrivna i öppen käll­kod och obe­roende av program­före­tagen. Målet är att alla ska kunna sätta samman egna ut­vecklings­platt­formar genom att kombinera verktyg från Eclipse. Allt som ingår i Eclipse får användas fritt utan licens­avgift. Eclipse är ett ideellt före­tag som grundats av ett antal it-företag.  Läs mer på eclipse.org.

NetBSD

version av operativsystemet BSD som utvecklas för att vara körbart på många tekniska plattformar, inklusive multiprocessorsystem, inbyggda system och handhållna datorer. NetBSD sprids med källkod och har utvecklats sedan 1993. Projektet och varumärket NetBSD ägs av NetBSD Foundation (länk). – Se netbsd.org. – OpenBSD är en avknoppning från NetBSD.

sluten

(proprietary, closed) – inte tillgänglig för alla, företagsspecifik, hemlig – motsatsen till öppen. Sluten källkodkällkod som inte är tillgänglig för användarna – motsatsen till öppen källkod. – Även: bara öppen för medlemmar, anställda eller annan grupp.