Gnucleus

program för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik­filer och andra filer på internet, avsett för nätet Gnutella. Programmet utvecklades under 2001 av den 18-årige amerikanen John Marshall och några av hans vänner. Det har öppen käll­kod och är gratis. – Se gnucleus.org.

Nutch

projekt för att utveckla en sökmotor med öppen källkod. Målet är bland annat att användarna ska kunna jämföra resultat från andra sökmotorer, främst Google, med resultaten från en sökmotor som inte har några hemligheter. Projektet inleddes 2003 och finansieras av en stiftelse. Webbplatsen är nutch.apache.org.

Haiku

operativsystem som är likt det nerlagda BeOS, men som är skrivet i öppen käll­kod. Det är meningen att program som är skrivna för BeOS ska kunna köras direkt på Haiku utan om­kompi­le­ring. – Ut­veck­lingen av Haiku har pågått sedan 2001, fram till 2004 under namnet OpenBeOS. –– Läs mer på haiku-os.org. –– Haiku kan laddas ner gratis här. – Namnet: Haiku är en japansk treradig diktform.

Jaiku

nerlagt socialt nätverk för mikrobloggar. Det fanns 2006—2012. – Jaiku påminde om Twitter, men var något äldre. Jaiku öppnades för all­män­heten i juli 2006 av Jyri Enge­ström och Petteri Koponen i Helsing­fors. – Namnet Jaiku anspelar på den japanska dikt­formen haiku – mikro­blog­gan­det anses påminna om de kon­cent­re­rade formu­le­ringarna i haiku – och på jojk. – Jaiku köptes i oktober 2007 av Google. I januari 2009 med­de­lade Google att all ut­veck­ling av Jaiku inom Google skulle upp­höra av bespa­rings­skäl. Och i januari 2012 lades Jaiku ner. – käll­koden till Jaiku är till­gäng­lig som öppen källkod under namnet Jaiku­engine, se här.

Chandler

personlig informationshanterare (e‑post­program, adressbok, kalender med mera), skriven i öppen käll­kod. I praktiken nerlagd sedan 2009. – Pro­grammet utvecklades inom Open source applications foundation (av allt att döma nerlagd), grundad av Mitch Kapor. Bland utvecklarna fanns Andy Hertzfeld. Ver­sion 1.0 blev klar 2008 efter många års arbete, och kunde då laddas ner från chandlerproject.org (stängd). – Chandler blev inte särskilt spritt, och arbetet har i praktiken legat nere sedan 2009, då de anställda sades upp. – Chandler fungerade i Windows, Linux och på Mac. En upp­följare, Chandler2, på­börjades 2009, även den nerlagd eller vilande. – Programmet var uppkallat efter för­fattaren Raymond Chandler (1888——1959, se Wikipedia*: länk). – Ut­vecklingen av Chandler beskrevs i boken Dreaming in code från 2008, skriven av Scott Rosen­berg, se dreamingincode.com.

PHP

skriptspråk som används för att skriva dynamiska webb­sidor. – PHP-instruk­tionerna läggs in i webb­sidans html-kod på servern och exekveras där varje gång någon hämtar webb­sidan. PHP står för numera för PHP Hypertext Preprocessor, tidigare för Personal home page tools, och bygger på öppen källkod.

Open compute project

OCP – organisation som utvecklar teknik med öppna specifikationer för stora datacenter. Programmen som driver datacentret och servrarna skrivs i öppen källkod, och specifikationerna för all utrustning som används – chassin, rack, strömförsörjning- ska ha öppna specifikationer. Det vill säga att vem som helst ska kunna utveckla program och tillverka utrustning som passar. – Initiativet till Open Compute Project togs 2011 av Facebook. – Se opencompute.org.