autonomic computing

autonoma it-system – målet för en satsning som IBM inledde på 00‑talet för en ny typ av säkrare, tillförlitligare och mer lättskötta it‑system. Målet formule­ra­des 2001 av Paul Horn, som sedan dess har slutat på IBM (se arkiverad sida). – IBM ställde åtta krav på auto­noma it‑system. De skulle:

  1. – ha ingående kunskap om alla sina kom­po­nenter;
  2. – kunna konfigurera sig själv under växlande och oför­ut­sedda omständigheter;
  3. – ständigt övervaka sig själv så att det fungerar optimalt;
  4. – reparera sig själv och hitta alternativa funktions­­sätt vid krångel;
  5. – upptäcka hot och skydda sig mot dem;
  6. – anpassa sig till den yttre om­giv­ningen;
  7. – bygga på öppna standarder, samt:
  8. – förutsäga vad som förväntas av det sam­­tidigt som det ska vara be­­grip­ligt för an­­vänd­a­ren.

[it-system] [ändrad 12 september 2019]