whois

system som gör att man kan ta reda på vem som är innehavare av en domän på internet. Whois består av ett protokoll som man använder för att begära informationen och databaser med informationen. Informationen tillhandahålls av den som har registrerat domänen (registrator). En webbsida där man kan göra whois-kollar finns på allwhois.com.

wdp

wireless datagram protocol – det protokoll inom wap som ser till att en datamängd faktiskt förmedlas från avsändare till mottagare. Motsvarar vanliga internets udp.

ssh

Secure Shell – säkerhets-protokoll som har utvecklats av SSH Communications. – Ssh är också ett program, baserat på protokollet med samma namn, för säker inloggning och fjärrstyrning av andra datorer. Ssh har funnits sedan 1995 och det finns en senare version, ssh2, en version i öppen källkod, Openssh och en version från Gnu, Ish. Många företag har produkter som bygger på ssh.

spdif

även s/pdif – Sony/Philips digital interface – standard för överföring av musik och annat ljud i digital form mellan spelare, lagringsenheter och datorer. Standarden omfattar både hårdvara (kontakter och uttag) och ett protokoll för överföring av musiken. Spdif kan användas med optisk kabel, vilket är en fördel eftersom elektriska störningar då inte kan försämra signalen. Läs mer om spdif på engelska i Wikipedia.

soap

simple object access protocol. Ett protokoll som tillåter olika slags program att kommunicera via webben, oavsett operativsystem och programspråk. Med Soap ska man till exempel relativt enkelt få ett Corba-baserat system att utbyta information med ett dcom-system. Soap är baserat på xml och har utvecklats i samarbete mellan bland annat IBM, Lotus och Microsoft.

session

interaktion med början och slut enligt förutbestämda regler:

  1. – tiden från att en användare loggar in till att hon loggar ut, och allt som händer under tiden;
  2. – i datakommunikation: en förbindelse mellan två enheter som hålls öppen tills den avslutas. Sessionen inleds (i enlighet med ett protokoll) med ett utbyte av identifiering och nödvändiga tekniska data, och det behöver sedan inte upprepas så länge som sessionen pågår. Sessioner förutsätter att det sparas information om sessionen så länge som det pågår. När det gäller besök på webbsidor brukar detta göras med kakor (cookies). – Sessionslös datakommunikation innebär att identifiering och tekniska data måste skickas över varje gång en datamängd överförs.

session initiation protocol

sip – vanligt protokoll för uppkoppling av samtal med internet­telefoni. Alla internet­telefoni­tjänster som använder sip kan i princip fungera ihop. (Många internet­telefoni­tjänster använder sip, dock inte Skype.) – Sip används också för chatt, snabbmeddelanden och liknande tjänster. Sips funktion är att hitta den som den uppringande vill tala med och att sätta igång samtalet, men det hanterar inte själva kommunikationen. För det krävs andra program. – Sip-standarden utarbetas av internets tekniska ledningsgrupp IETF. – Läs mer här. – Adressystemet i sip heter sip uri. – Företag som använder sip samarbetar i organisationen Sip Forum. – Sip kan också ha andra betydelser inom it, se lista i Wikipedia* (länk).

rpl

ipv6 routing protocol for low power and lossy networksprotokoll för dirigering av datakommunikation i nätverk med krav på låg strömförbrukning och tålighet mot störningar. Uttalas ofta ”ripple”. Specifikationen utvecklas av internets tekniska ledningsgrupp IETF, se här.

rsvp

resource reservation protocolprotokoll som används för att reservera kapacitet på internet för viss trafik, som multisändning eller annan trafik som kräver stor, ostörd bandbredd. (Se garanterad tjänstekvalitet.) Rsvp fungerar med versionerna 4 och 6 av internet-protokollet ip. Normal internettrafik går utan garantier. (Se best effort.) – Förkortningen rsvp är hämtad från inbjudningskort, där rsvp (répondez s’il vous plaît) motsvarar svenska o s a (om svar anhålles).