ras

registration, admission, status – del av nätprotokoll som håller reda på användare. Används i synnerhet för telefoni med internetteknik. Det hanterar registrering av nya användare, anslutning av registrerade användare när de vill använda nätet (i mån av plats) och status för alla användare.

chatty

pratsam – om datakommunikation: omständlig (och därför också tidsödande). – Ett chatty protocol, pratsamt protokoll, för datakommunikation är ett protokoll som kräver att varje åtgärd från ena parten i en kommunikation bekräftas av den andra parten innan något händer. I tungt belastade nätverk kan det leda till långa väntetider.

Application configuration access protocol

Acap – protokoll för samordning av information på flera datorer, numera sällan använt. Acap gjorde det möjligt för en användare att ha samma inställningar och samma adressbok på flera datorer. Acap utvecklades på 1990-talet och reglerades i två rfc (rfc 2244 och rfc 2245) från internets tekniska ledningsgrupp IETF. Det anses genomtänkt men svårt att använda.

anternet

skämtsamt om myrarten pogono­myr­mex barbatus sätt att styra myrornas vand­ringar på ett sätt om påminner om internet. Närmare bestämt påminner det om inslag i proto­kollet tcp. Se pressmeddelande från Stanford*.