wdp

wireless datagram protocol – det protokoll inom wap som ser till att en datamängd faktiskt förmedlas från avsändare till mottagare. Motsvarar vanliga internets udp.

ssh

Secure Shell – säkerhets-protokoll som har utvecklats av SSH Communications. – Ssh är också ett program, baserat på protokollet med samma namn, för säker inloggning och fjärrstyrning av andra datorer. Ssh har funnits sedan 1995 och det finns en senare version, ssh2, en version i öppen källkod, Openssh och en version från Gnu, Ish. Många företag har produkter som bygger på ssh.

soap

simple object access protocol. Ett protokoll som tillåter olika slags program att kommunicera via webben, oavsett operativsystem och programspråk. Med Soap ska man till exempel relativt enkelt få ett Corba-baserat system att utbyta information med ett dcom-system. Soap är baserat på xml och har utvecklats i samarbete mellan bland annat IBM, Lotus och Microsoft.

session

interaktion med början och slut enligt förutbestämda regler:

  1. – tiden från att en användare loggar in till att hon loggar ut, och allt som händer under tiden;
  2. – i datakommunikation: en förbindelse mellan två enheter som hålls öppen tills den avslutas. Sessionen inleds (i enlighet med ett protokoll) med ett utbyte av identifiering och nödvändiga tekniska data, och det behöver sedan inte upprepas så länge som sessionen pågår. Sessioner förutsätter att det sparas information om sessionen så länge som det pågår. När det gäller besök på webbsidor brukar detta göras med kakor (cookies). – Sessionslös datakommunikation innebär att identifiering och tekniska data måste skickas över varje gång en datamängd överförs.

session initiation protocol

sip – vanligt protokoll för uppkoppling av samtal med internet­telefoni. Alla internet­telefoni­tjänster som använder sip kan i princip fungera ihop. (Många internet­telefoni­tjänster använder sip, dock inte Skype.) – Sip används också för chatt, snabbmeddelanden och liknande tjänster. Sips funktion är att hitta den som den uppringande vill tala med och att sätta igång samtalet, men det hanterar inte själva kommunikationen. För det krävs andra program. – Sip-standarden utarbetas av internets tekniska ledningsgrupp IETF. – Läs mer här. – Adressystemet i sip heter sip uri. – Företag som använder sip samarbetar i organisationen Sip Forum. – Sip kan också ha andra betydelser inom it, se lista i Wikipedia* (länk).

rtp

real-time transport protocol – ett internet-protokoll avsett för överföring av rörliga bilder eller ljud utan märkbara fördröjningar, till exempel för direktsändningar, till många samtidiga mottagare. Det kan användas i stället för tcp eftersom det har samma uppgift, nämligen att sköta om överföringen av de enstaka paketen från avsändare till mottagare. Rtp är inget komplett protokoll utan ett tillägg till udp. Det används oftast i kombination med rtsp, men det är inte nödvändigt. Specifikationerna för rtp har fastställts av internets tekniska ledningsgrupp IETF.

rsvp

resource reservation protocolprotokoll som används för att reservera kapacitet på internet för viss trafik, som multisändning eller annan trafik som kräver stor, ostörd bandbredd. (Se garanterad tjänstekvalitet.) Rsvp fungerar med versionerna 4 och 6 av internet-protokollet ip. Normal internettrafik går utan garantier. (Se best effort.) – Förkortningen rsvp är hämtad från inbjudningskort, där rsvp (répondez s’il vous plaît) motsvarar svenska o s a (om svar anhålles).

Direct Connect

system för fildelning över internet, baserat på ett protokoll med samma namn. Direct Connect är ett icke-hierarkiskt nätverk (P2P), skrivet i öppen källkod och har ett system med hubbar där det finns listor över tillgängliga filer och adress till dem. Vem som vill kan sätta upp en Direct Connect-hubb. Olika hubbar har olika regler: somliga kräver att deltagarna bidrar med en viss mängd filer, somliga kräver registrering. Det finns flera klientprogram till Direct Connect, men den vanligaste är DC++. Direct Connect ger också användarna möjlighet att chatta med varandra. – Liksom andra fildelningsnät används Direct Connect för spridning av piratkopierade filer, men det beror på användarna, inte på tekniken. – Läs mer i Wikipedia (*).