gateway

utrustning som kopplar ihop nätverk med olika proto­koll. – Traditionellt är en gateway en specialiserad dator, men det kan också vara ett pro­gram som kan köras på vilken server som helst. (Se också virtuell gate­way.) – Det är för­mågan till proto­­koll­­konvertering som skiljer en gate­way från en brygga. – I OSI-modellen arbetar en gate­way på nivå 3, nät­verks­skiktet. – Ordet gate­way har ur­holkats och an­vänds numera om olika slags an­slutningar med varierande grad av kom­plexitet, till exempel residential gate­way – an­slutning mellan bred­­bands-­nät och lokalt nät­verk i hemmet; – sms gate­way – sluss mellan datorsystem och sms-nätet; mail gate­way – e-post­sluss – samman­koppling av två e-post­system, som kan vara av olika typ: slussen kon­verterar och vidare­befordrar e-posten. (Detta är en funktion på nivå 7, applikations­skiktet, i OSI-modellen.) – Se också Data­term­gruppen (länk).

anternet

skämtsamt om myrarten pogono­myr­mex barbatus sätt att styra myrornas vand­ringar på ett sätt om påminner om internet. Närmare bestämt påminner det om inslag i proto­kollet tcp. – Se pressmeddelande från Stanford*.

finger

en gammal, numera sällan använd, funktion i Unix som tar fram kortfattad information om alla som är anslutna till ett nätverk, eller om enstaka användare. Framför allt kunde det tala om vem som var innehavare av en given e-post­adress. Det användes för att hämta användarnas plan file. – finger (stavas så), som i grunden är ett protokoll, har funnits sedan 1970-talet. Det specificeras i rfc* nummer 1288 (länk). – På grund av att informationen om användarna kunde missbrukas har praktiskt taget alla nätverk stängt av möjligheten att använda finger. – finger har också funnits för Windows*.

ppp

point-to-point protocol. protokoll för uppringd anslutning till internet. Ppp ger tillgång till alla funktioner på internet. Nyare och bättre än slip. Se också pppoe.

hspa

high-speed packet access – teknik för snabbare 3g-mobiltelefoni, så kallad 3,5g. Hspa är en samling protokoll, ett av dem är hsdpa. En kommande hspa-teknik, hsopa, ska under goda förhållanden klara 100 megabit per sekund. Se också hspa+.