stående lagring

(perpendicular recording eller storage) – teknik att lagra data på hårddisk så att den magnetiska laddningens axel står vinke­lrätt mot diskens yta. (Axeln är den tänkta linjen mellan magnetisk nordpol och sydpol.) – Traditionella hård­diskar har den magnetiska laddningen liggande på hårddiskens yta, vilket tar mer plats. Med stående lagring kan man få plats med ungefär tio gånger mer data per ytenhet än med liggande (horisontell) lagring. – Stående lagring uppfanns på 1970‑talet av japanen Shun-Ichi Iwasaki, men slog då inte igenom trots försök. – På 2000‑talet har metoden blivit intressant igen. – Kallas också för vertikal lagring.

[lagringsmedier] [ändrad 22 januari 2019]