ICCID

förkortning för integrated circuit card identifier – serienummer för SIM-kort. Det är både lagrat på kortet och tryckt på det, och det kan inte ändras. Det finns inte två SIM‑kort med samma ICCID-nummer. ICCID ska inte förväxlas med ett annat nummer, som också finns på SIM-kort, nämligen IMSI.

[förkortningar på I] [mobilt] [ändrad 25 oktober 2017]

eSIM

embedded SIM – fast inbyggt SIM‑kort. – Inbyggda SIM‑kort har samma funktioner som vanliga, utbytbara SIM‑kort, men de är inte knutna till någon bestämd operatör. Användaren kan välja och byta operatör genom att ändra i inställningarna. Kortet kan inte bytas ut, utan sitter kvar under produktens livslängd. – eSIM sparar plats i telefonen, eftersom det inte behövs någon öppning för byte av kort. Den första konsumentprodukten med eSIM var den smarta klockan Gear S2 från Samsung, lanserad i februari 2016 (se pressmeddelande). – eSIM har standardiserats av branschorganisationen GSMA, se gsma.com/esim. Från början utvecklades tekniken med tanke på sakernas internet, där många maskiner och apparater använder mobilnätet för att kommunicera, och man därför vill slippa arbete med att hantera utbytbara SIM‑kort. – eSIM är en specifik bit hårdvara, inte så kallad mjukvaru‑SIM (soft sim). – Se också Apple SIM.

[mobilt] [ändrad 19 februari 2018]

PIN2

extra PIN (”pinkod”) som används i vissa SIM‑kort. PIN2 ger tillgång till extrafunktioner som kostnadsmätning.

[mobilt] [ändrad 19 februari 2018]

låst

om mobiltelefoner: knuten till en viss mobiloperatör; operatörsbunden. Om man sätter in ett SIM‑kort från en annan operatör fungerar inte telefonen. – Detta är vanligt när kunden har köpt telefonen med rabatt i samband med att hon har skaffat ett mobilabonnemang. Alternativ: olåst.

[mobilt] [ändrad 19 februari 2018]

Apple SIM

det icke operatörs­bundna SIM‑kort som infördes med Apples iPad Air 2. – Apple SIM är inte knutet till någon be­stämd operatör, utan an­vändaren kan välja mellan flera operatörer. För an­vändaren ger det möjligt att välja det för­mån­ligaste er­bjudandet bland flera, men det gör också att hon kan byta operatör utan att behöva flytta den personliga in­formation som hon har lagrat på kortet. – När iPad Air 2 pre­senterades i oktober 2014 nämndes inget om Apple SIM. Det antas ha berott på att de operatörer som Apple sam­arbetar med, och som säljer operatörs­bundna iPad till kraftigt ner­satt pris, inte var roade. – Se Apples webb­sidor. – Läs också om standarden eSIM, som bland andra Apple stöder.

[mobilt] [ändrad 6 november 2018]