ljudbok

bok som är intalad i digital form och som säljs i bok­handeln eller på nätet. – Förr fanns ljud­böcker på band eller på cd, numera laddar man ner dem från nätet och lyssnar på dem från smart mobil. –– Man skiljer mellan ljud­böcker och tal­böcker, som är avsedda enbart för blinda och syn­skadade. (Båda sorterna kallas för audio books på engelska; talböcker kallas ibland för talking books.) –– Jäm­för med e-bok.

Phree

smart penna som kan användas på nästan alla underlag. Det man skriver eller ritar visas direkt på bild­skärmen på en smart mobil eller dator; Phree lämnar däremot inga spår på under­laget som den skriver på, så man kan ”skriva” på byx­benet eller bords­duken om man vill. Men man måste alltså ha en smart mobil påslagen. Phree kan också användas som telefon­lur, kopplad till mobilen. – Phree har utveck­lats av före­taget OTM Tech­no­logies och lanseras under 2015. – Se otmtech.com.

Livescribe

smart penna från före­taget med samma namn (länk). – Live­scribe skriver på papper som en vanlig penna, men avläser samtidigt det som skrivs (eller ritas) så att det kan över­föras till en smart mobil. Där tolkas hand­skriven text till text som datorer kan bear­beta och lagra. Live­scribe har också en inspel­nings­funktion, så att man kan spela in ett telefon­samtal eller ett föredrag samtidigt som man gör anteck­ningar. – Live­scribe köptes i november 2015 av Anoto. – Se livescribe.com.

Vitahult

laddningsskal från Ikea för mobiltelefoner. – Vitahult ser ut som vanliga mobil­telefon­skal, men är tjockare, och gör att tele­fonernas batterier kan laddas trådlöst med standarden Qi. Laddare för Qi är inbyggda i en serie möbler och tillbehör från Ikea. – Vitahult finns för Iphone 6 och Samsung Galaxy 5. (En del andra smarta mobiler har inbyggt stöd för Qi.) – Se denna broschyr från Ikea: länk.

tredje plattformen

(third platform) – beteckning på den typ av it som har blivit vanlig på 2010-talet: kombinationen av smarta mobiler och annat mobilt, molnet, social interaktion, sakernas internet och big data med avancerad analys. En aspekt av tredje platt­formen är att it inte längre är något som finns i typiska datorer. Det genom­syrar vår tillvaro och är alltid till­gäng­ligt. – Initia­tivet Open Platform 3.0 (länk) inom the open group arbetar på en samlad definition av tredje plattformen. – Den första platt­formen var stor­dator-system, den andra platt­formen var baserad på person­datorer och servrar i nätverk. – Se också webb 2.0.

community computing

bydatorer – sätt att ge fattiga grupper till­gång till datorer och inter­net, oftast genom en gemen­sam dator med inter­net­anslutning. För fattiga länder finns speciella låg­pris­datorer (till exempel Simputer) och sätt att ansluta till inter­net till låg kostnad (se tek, nerlagt). – På 2010-talet har fokus hamnat på att till­handa­hålla smarta mobiler till lågt pris. – Se också community network.

Circly

socialt nätverk för mobil­telefoner, ut­vecklat med tanke på äldre. Det är en app för smarta mobiler. An­vändarna grupperar sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte är vana vid smarta mobiler finns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari. Nät­verket används i fin­ländsk hälso­vård och äldre­vård. – Se circly.com.

Airhopper

teknik för att stjäla data från smarta mobiler med hjälp av tele­fonernas in­byggda fm-radio. Den israeliska säker­hets­forskaren Mordechai Guri demonstrerade att detta var möjligt i oktober 2014 i ett före­drag på kon­ferensen Malcon 2014 i Denver. Metoden, som är rätt komplicerad, gör att man kan upp­snappa till exempel lösen­ord från en smart mobil, trots att den inte är an­sluten till något nät­verk. Alltså varken till mobil­nätet, wi-fi eller blue­tooth. (Se luftgap.) Metoden fungerar bara på några meters håll och klarar bara 10—20 byte per sekund. – Läs mer i ett press­med­delande från Ben-Gurion-universitetet (länk). Där finns en video och en veten­skaplig artikel.

flashing

att installera ett fast program på en smart mobil eller annan ut­rustning, i synner­het om till­verkaren har blockerat den möjlig­heten. (Se lock down.) –– Ett fast program är vanligt­vis ett program som styr tele­­fonens funktion, till skillnad från en app. Flashing är därför en vansklig pro­cess i flera steg som, om man gör fel, kan leda till att tele­­fonen för­stenas. – Ordet syftar på flashminne. –– Se också bryta upp.