mobila meddelanden

(mobile messaging), mobil meddelandetjänst – samlat namn på meddelandetjänster för mobiltelefon, alltså sms, ems och mms.

ems

enhanced messaging service – vidareutveckling av sms med möjlighet att skicka text, melodisnuttar, bilder och rörliga bilder. Mobiltelefoner som bara klarar sms kan ta emot textdelen av ems-meddelanden. Se också mms.

tip of my thumb

”I had it on the tip of my thumb” –– ”Jag hade det på tummen” –– jag var just på väg att sms:a dig när du sms:ade mig (om samma sak). –– Ut­trycket anspelar förstås på ”on the tip of my tongue” –– ”jag hade det på tungan”.

^

se cirkum­flex accent. – Teck­net ^ kan fri­stående stå för ””upphöjt till”,” som i 3^5 (35), och för ”upp’” i sms och chatt.

g-mail

mycket ovanlig beteckning på sms-meddelande. E:et i email är utbytt mot g:et i gsm. Ska inte förväxlas med googles e-posttjänst Gmail.

SmileSMS

tjänst som låter användarna hålla kontakt med ett socialt nätverk med enbart sms. Utvecklad med tanke på personer som av någon anledning inte har tillgång till internet, men däremot till mobiltelefonnätet. – Se smilesn.com.