tumkultur

(thumb culture) – samhälle där folk är skickliga på sms-ande och annat som kräver flyhänta tummar.

texting

se texta. – Jämför med chexting och sexting. – Ibland: att kalla aktivister till demonstrationer och protestmöten med textmeddelanden (alltså med mobiltelefon via sms); jämför med smart mob.

texta

skicka textmeddelande från mobiltelefon (=sms:a) eller från dator. På engelska: to text, texting.

status texting

”statustextning” – att skicka information om vad man gör, eller var man är, som sms till andra. (Se status.) – Anses av många fel.

premium sms

system för beställning och betalning av tjänster med sms. Kunden beställer tjänsten (nyheter, tävlingar, försäljning av ringsignaler och bakgrundsbilder) genom att skicka sms till arrangörens telefonnummer. Priset läggs på mobiltelefonräkningen.

mms

multimedia messaging service – vidareutveckling av sms och ems, alltså en mobil meddelandetjänst som inte bara kan skicka text från mobiltelefon till mobiltelefon, utan också ljud, bild och video.

mobila meddelanden

(mobile messaging), mobil meddelandetjänst – samlat namn på meddelandetjänster för mobiltelefon, alltså sms, ems och mms.

mobilist

en som ägnar sig åt mobiltelefoner, antingen genom att använda dem mycket eller genom att skriva om dem. Kan också ha anknytning till smart mobs, alltså politiska aktivister som kommunicerar med varandra med mobiltelefon, i synnerhet sms.

ems

enhanced messaging service – vidareutveckling av sms med möjlighet att skicka text, melodisnuttar, bilder och rörliga bilder. Mobiltelefoner som bara klarar sms kan ta emot textdelen av ems-meddelanden. Se också mms.