mikrotjänster

program som sköter en enda funktion och som programmerare kan anropa genom ett programmeringsgränssnitt (API). Mikrotjänster började i mitten av 2010‑talet bli efterträdare till tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Den stora skillnaden är att SOA behandlar omfattande funk­tion­er, till exempel lönehantering, som tjänster. (Med tjänster menas här färdigprogram­merade funktioner som programmerare kan utnyttja.) Mikrotjänster är mer finkorniga: varje mikrotjänst sköter en enda funk­tion. Kallas också för mini‑SOA. – På engelska: microservices.

[api] [soa] [ändrad 31 december 2018]

Chuck Norris facts

Han gav fakta ett ansikte.
Han gav fakta ett ansikte.

orimligt överdrivna påståenden om den ameri­kanska film­stjärnan och kampsportaren Chuck Norris. ”Chuck Norris gör inte arm­hävningar – han pressar ner jordklotet”, ”Chuck Norris bär solglasögon för att inte skada solen”, ”Chuck Norris doesn’t need Twitter – he’s already following you”, ”anledningen till att rymden är krökt är att Chuck Norris böjde den”. – Chuck Norris facts har gett upphov till en genre med ”facts”, till exempel SOA facts (se denna länk) – det enda som Chuck Norris inte kan döda är nämligen SOA. – Se denna blogg. – Det finns också Bruce Schneier facts, se här. – Se chucknorrisfacts.net.

[mem] [ändrad 11 september 2018]