mikrotjänster

program som sköter en enda funktion och som programmerare kan anropa genom ett programmeringsgränssnitt (API). Mikrotjänster började i mitten av 2010‑talet bli efterträdare till tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Den stora skillnaden är att SOA behandlar omfattande funk­tion­er, till exempel lönehantering, som tjänster. (Med tjänster menas här färdigpro­­gram­merade funktioner som programmerare kan utnyttja.) Mikrotjänster är mer finkorniga: varje mikrotjänst sköter en enda funk­tion. Kallas också för mini‑SOA. – På engelska: microservices.

[api] [soa] [ändrad 31 december 2018]

Chuck Norris facts

Han gav fakta ett ansikte.
Han gav fakta ett ansikte.

orimligt överdrivna påståenden om den ameri­kanska film­stjärnan och kampsportaren Chuck Norris. ”Chuck Norris gör inte arm­hävningar – han pressar ner jordklotet”, ”Chuck Norris bär solglasögon för att inte skada solen”, ”Chuck Norris doesn’t need Twitter – he’s already following you”, ”anledningen till att rymden är krökt är att Chuck Norris böjde den”. – Chuck Norris facts har gett upphov till en genre med ”facts”, till exempel SOA facts (se denna länk) – det enda som Chuck Norris inte kan döda är nämligen SOA. – Se denna blogg. – Det finns också Bruce Schneier facts, se här. – Se chucknorrisfacts.net.

[mem] [ändrad 11 september 2018]

event-driven architecture

(eda) – händelsedriven arkitektur – datorsystem som är uppbyggda enligt principen att allt som systemet gör är svar på händelser utanför systemet. Det är ett sätt att konstruera affärssystem med ett lite annat perspektiv på verksamheten än soa (service-oriented architecture). De händelser som datorsystemet hanterar kan vara sådant som kundsamtal, beställningar, försök till dataintrång eller ändringar i vädret – alltid externa händelser. Skillnaden mellan soa och eda kan vara subtil: i eda leder vissa externa händelser till att ett meddelande skickas till olika delar av systemet: dessa delar är sedan självständigt programmerade att avgöra hur de ska reagera på händelsen, eller om de inte ska reagera alls. I soa är det snarare så att en bestämd del av systemet har till uppgift att reagera på händelser av en viss typ och sedan startar vissa tjänster. De två filosofierna brukar betraktas som komplementära.