sharebait

delningsbete material som publiceras på sociala nät­verk för att andra ska sprida det vidare (dela det). Det kan vara text, bild, video eller musik. Ordet är ned­sättande. Det används i synner­het om sådant som publiceras enbart, eller huvud­sakligen, för att folk ska sprida det vidare. Ibland anges det uttryckligen: Sprid detta vidare till så många som möjligt. Share­bait används också för att sprida reklam. Jäm­för med clickbait, se klick­bete.

profil

(profile) på internet: beskrivning av en användare eller medlem av ett socialt nätverk. Vanligen helt eller delvis skriven av användaren själv.

solomo

ofta skrivet SoLoMo social, location, mobile om program (appar) för mobil­tele­foner: kombi­na­tion av sociala nätverk och plats­baserade tjänster (location-based services) för mobil­tele­foner. Sådana program gör alltså att man kan komma i kontakt med vänner som finns i närheten.

Airtime

socialt nätverk för videochatt. Air­time startades i juni 2012, och förut­sätter att användarna har konto på Facebook. Airtime har en funktion där man kan söka efter andra användare med passande intressen och egen­skaper. Det finns också en knapp märkt Talk to someone som kopplar ihop användaren med en annan användare som Airtime väljer ut. Se airtime.com. Jäm­för med Chatroulette.

SmileSMS

tjänst som låter användarna hålla kontakt med ett socialt nätverk med enbart sms. Utvecklad med tanke på personer som av någon anledning inte har tillgång till internet, men däremot till mobiltelefonnätet. – Se smilesn.com.

social spam

socialt spam oönskad reklam (spam) som sprids genom sociala nätverk. Detta kan ske genom att spammaren skaffar konton med falska identiteter, skaffar ”vänner” på nät­verket och sedan skickar spam till dem. Med hjälp av den falska identiteten kan spammaren också kartlägga vännernas nätverk av kontakter och utsätta även dem för spam. Andra metoder är att lägga upp special­sidor som verkar oskyldiga, men om man klickar på länkarna på dessa sidor hamnar man på spammarens sidor (med erbjudanden om potens­medel, sätt att bli rik kvickt eller annat). Det förekommer också att spammare lyckas manipulera andra användares sidor på sociala nätverk och lägga in länkar till spammarnas egna sidor. På engelska social spam, social spamming eller social networking spam.