Peach

socialt nätverk med ett fåtal funktioner. – Peach lanserades i januari 2016. Det saknar nyhetsflöde och hash­taggar. Om man vill veta vad någon har skrivit får man besöka den personens konto. Man kan också göra sökningar, skriva kommentarer, sätta betyg och kasta paj (virtu­ell) på folk. – Se peach.cool.

sociala program

(social software) – program som ger användare möjlighet att knyta kontakter med andra användare på internet. Sociala program är en övergripande beteckning på chattprogram, diskussionsforum, sociala nätverk (som Facebook och Linkedin) och även andra program där användarna utbyter information (som Wikipedia), åsikter, tips och värderingar (till exempel sajter där användarna sätter betyg på produkter).

platsbaserad tjänst

(location-based service, lbs) – tjänst som bygger på information om var användaren finns för tillfället. Bygger på att användaren har med sig en mobiltelefon med gps eller annan möjlighet till positionsbestämning. En butik kan till exempel sända ett sms med rabatt­erbjudanden till en förbi­passerande kund. Platsbaserade tjänster förekommer också i sociala nätverk som ett sätt för användaren att berätta för sina kontakter var hon är. – Se också cyber­casing och geo­taggning.

socialize

”socialisera” – ta upp en fråga till diskussion i ett socialt nätverk eller med en grupp, ansikte mot ansikte. – Ordet har också flera andra betydelser.

digital asset

digital tillgång – en persons e-post­konton, konton på sociala nätverk, auktions­sajter, betal­nings­sajter och annat. – Ut­trycket an­vänds vid döds­bo­ut­red­ningar: en av­liden persons konton kan vara båda okända och oåt­kom­liga i brist på lösen­ord. Även om de digitala till­gångarna saknar eko­no­miskt värde kan in­for­ma­tionen vara be­ty­delse­full för de an­höriga. I USA finns företag som ägnar sig åt digital estate manage­ment för att förebygga detta problem.