socialbot

social robot – datorprogram som skapar konton och presenterar sig som människa på sociala nätverk i syfte att komma åt privat information. – En socialbot som har fått ett konto på Face­book eller annat socialt nätverk skickar vän­för­fråg­ningar till andra med­lemmar, och i de fall där det lyckas samlar den in personlig information om de personerna. Informationen används sedan i kommersiella eller suspekta syften, och den kan också användas för att bygga upp andra social­botar med mer tro­värdig bak­grund. – Ut­talas ”socialbått”. Stavas på engelska också social bot. – Läs mer i denna studie (extern länk, pdf).

lifestream

”livsström”, ”livsflöde” – löpande beskrivning på internet av en persons liv och handlingar. – Life­streaming genom­förs av personen själv (the life­streamer) med hjälp av webb­kamera, bloggar, sms och sociala kontakt­nät. – Se också life­casting och life­logging.