webbskrapning

(web scraping) – att utvinna information direkt från webbsidor med hjälp av speciella program. Exempel på webbskrapning är de tjänster som gör automatiska prisjämförelser mellan postorderföretag på internet. Det kallas för skrapning därför att programmen hämtar information från webbsidor, inte från de bakomliggande databaserna. Webbskrapning påminner om den indexering som sökmotorer gör när de samlar in innehållet på webbsidor. Skillnaden är att sökmotorer samlar in allt de hittar på webbsidorna, medan program för webbskrapning letar efter särskilda typer av information.

sökordsannonsering

annonsering på sökmotorer, knuten till bestämda sökord. Annonsören betalar för att en annons (ofta bara ett fåtal ord) visas på samma sida som sökresultaten när en användare söker på ett bestämt ord. Man talar också om sponsrade länkar.

swicki

sökmotor för specialintresse – en sökmotor som vänder sig till en viss grupp. Resultaten från sökningarna rangordnas utifrån vad användarna gör med sökresultaten – om ingen klickar på en sida i sökresultaten så flyttas den nedåt i listan. En swicki kan också begränsa sökningarna till vissa domäner. För att starta en swicki behöver man inte konstruera en egen sökmotor, utan man kan utgå från ett antal existerande tjänster på webben, till exempel Eurekster (numera Buzzour: länk), som hittade på ordet swicki, eller Googles Anpassad sökmotor (länk). – Ordet swicki anspelar på wiki. – Kallas också för social sökmotor (social search engine) eller custom search engine, cse.

doorway page

webbsida som enbart finns för att vilseleda sökmotorer och deras användare. Den användare som klickar på länken till en doorway page i en lista med sökresultat hamnar på en annan sida än den doorway page som sökmotorn har indexerat. Sökmotorns rankning av en doorway page styrs av innehållet, som är skräddarsytt enbart för det ändamålet. Andra besökare till sidan än sökmotorns spindel skickas direkt vidare till en annan sida med helt annat innehåll. Detta är möjligt eftersom webbservern kan programmeras att skilja mellan sökmotorers spindlar och andra besökare, och förse dem med helt olika sidor, trots att de efterfrågar samma sida. Det är en metod i spamdexing.

anti-phrasing

om sökmotorer: att användarna formulerar sökfraserna som ett fåtal nyckelord, inte som kompletta frågor.

organiskt sökresultat

om sökmotorer: själva listan över webbsidor som svarar mot användarens sökning. Detta till skillnad från reklam och sponsrade länkar. Det organiska sökresultatet tas fram av själva sök­motorn, medan sponsrade länkar och reklam tas fram av andra program med ledning av användarens sökning och annat man vet om användaren.

rankning

(ranking) – om sök­motorer: automatiserad värdering av webb­sidors an­seende och relevans, an­vänd för sortering av sök­resultat. googles fram­gång berodde till stor del på sök­motorns ranknings­system page­rank. Ranknings­system brukar sätta poäng på en webb­sida be­roende på hur många andra webb­sidor som länkar till den. I en andra om­gång modifierar man varje sidas poäng be­roende inte bara på hur många sidor som länkar till den, utan också be­roende på hur hög poäng dessa sidor har. Detta upp­repas flera gånger. – Det brukar också ingå metoder för att för­hindra manipulation av tekniken. På annons­marknaden har det stort värde för en sida att bli högt rankad, och det finns både legitima och mindre legitima sätt att ordna det (se sök­motor­optimering).

osynligt bläck

(invisible ink) – text på webbsida i samma färg som bak­grunden. Det blir osynligt för besökare på webb­sidor men kan läsas av sök­motorer, så de osynliga orden hamnar i sök­motorns index. Detta är ett sätt att vilse­leda sök­motorernas an­vändare. Se också falsk­skyltning.