Bing

sökmotor från Microsoft, tillgänglig sedan juni 2009. –– Bing har utformats för att göra det lätt för användarna att hitta underlag för beslut. Sök­resultaten presenteras grupperade med tanke på vad man antar att användarna vill veta. Sedan 2009 förser Bing Yahoos sökmotor med resultat. –– Jäm­för med Live Search, Micro­softs tidigare sök­motor. –– Se bing.com. –– Namnet: Bing uttyds ibland ”Bing is not Google”, en rekursiv förkort­ning och bakronym. Men enligt Microsoft är namnet valt för att det påminner om utrop som ”Ping!” och ”Bingo!”. –– Fler sök­motorer.

Altavista

nerlagd sökmotor för webben. –– På 1990-talet var Altavista den ledande sökmotorn, men den kon­kur­re­rades ut av Google. Den 8 juni 2013 försvann Altavista från webben. –– Alta­vista lanserades den 15 december 1995 av Digital. Den var ett webb­index och det var det första indexet som registrerade vartenda ord på webbsidorna med bevarad ordnings­följd: därför kunde man söka på fraser och meningar, inte bara på enstaka ord. Altavista sågs under flera år som den bästa sök­motorn, och försåg från 1996 Yahoo med sökresultat. –– Efter att Compaq hade köpt Digital såldes Altavista 1999 till CMGI Inc, och i början av 2003 till sök­motor­före­taget Overture. Sommaren 2003 köpte Yahoo i sin tur Overture, vilket innebär att Yahoo blev ägare till Altavista. –– I december 2010 blev det känt att Yahoo tänkte avveckla Alta­vista. Webb­sidan fanns sedan kvar i ett par år, men sök­resul­taten visades på Yahoos sida. I juli 2013 lade Yahoo även ner Alta­vistas webb­sida. –– Fler sök­­motorer.

Excite

en amerikansk sökmotor och webbportal som har funnits sedan 1995. –– Excite var i mitten av 1990-talet en av de ledande sajterna på internet, men den har minskat i betydelse. Före­taget grundades 1994 under namnet Architext, men bytte namn till Excite vid lanseringen. I slutet av 1990-talet gick Excite med förlust, och köptes då av internet­operatören Athome Networks (@Home). Tillsammans blev de Excite@Home, som 2001 gick i konkurs. Före­taget iWon återupp­livade tjänsten samma år genom att ta över både namnet och användarna. 2004 köpte Ask Jeeves (numera Ask.com) det nya Excite och gick senare samman med Infospace, numera Blucora (blucora.com), om att driva tjänsten. – Men Excites sajter i Europa har sålts till ett annat företag, Populis. –– Se excite.com och search.excite.com.

[sökmotorer] [ändrad 18 april 2019]

Overture

avvecklad amerikansk sökmotor, startad 1998 under namnet GoTo, senare absorberad av Yahoo. – Overture var först med betalda place­ringar, alltså att företag kunde betala för att få toppla­ce­ringar i resultat­listorna. År 2000 gick Overture över till att leverera resultat (fortfarande med betalda pla­ce­ringar) till andra sökmotorer. I februari 2003 köpte Overture den tidigare ledande sök­motorn Altavista† (numera nerlagd), och i juli samma år blev Overture i sin tur köpt av Yahoo, och bytte då namn till Yahoo Search Marketing, se Yahoos (numera Oaths) webbsidor.

[sökmotorer]