Ask

Ask.com –– sökmotor som fungerar enligt modellen fråga––svar. Den är också känd som ett skräp­program, som många installerar av misstag. –– Ask har funnits sedan 1995, och hette länge Ask Jeeves. Enligt ett sam­arbets­avtal som slöts med Sun†, och som följde med när Oracle köpte Sun, får alla som laddar ner Java erbjudande om att installera Ask i sina webb­läsare. Det görs auto­matiskt om man inte svarar nej. När Ask väl är installerat är det svårt att ta bort. –– Se ask.com. –– Fler sökmotorer.

Baidu

kinesisk sökmotor som drivs av ett kinesiskt företag med samma namn. – – Baidu grundades 1999 och är en av världens tio största sök­­motorer. – – Namnet: Full­­ständig kinesisk stav­ning är Bǎidù. Ordet är taget från en 800 år gammal dikt av Xin Qiji, och betyder ’’hundra­­tals gånger’’ (se länk). –– Se baidu.com (på kinesiska) och här. –– Läs också om Baike. –– Fler sök­motorer.

Tek

(”Time equals knowledge”) –– nerlagd sökmotor för användare med långsam och dyr inter­net­anslutning, till exempel i fattiga länder. – Tek, som var i drift 2003—–2010, sände sökningarna från användare till servern som e-post. Resultatet av sökningarna skickades från servern till användaren, också som e-post. Resultatet sändes som en komprimerad fil med kompletta versioner av webb­­sidorna. Alla webb­­sidor lagrades i ett arkiv hos mottagaren för att de skulle vara åtkomliga och sökbara utan internet­­anslutning. På grund av minskande trafik lades Tek ner 2010. – – Sök­­motorn utvecklades på MIT, och projektets webb­­sidor finns på tek.sourceforge.net. –– Käll­koden kan laddas ner från samma länk, ifall någon vill sätta upp en egen Tek-server. –– Fler sökmotorer.

Duckduckgo

sökmotor som skyddar be­sökarnas identitet och som inte an­passar sök­resultaten till vad den räknar ut att be­sökaren vill se. – Duck­duck­go finansieras med annonser, men före­taget säljer ingen in­formation om sina be­sökare till annonsörerna. Alla be­sökare som söker på samma sök­begrepp vid samma till­fälle får samma sök­resultat. – Duck­duck­go grundades av den amerikanska före­tagaren Gabriel Wein­berg och debuterade på webben 2008. – Namnet: Kommer av en barn­ramsa som börjar ”Duck, duck, goose”. –– Se duckduckgo.com. –– Fler sök­motorer.

Bing

sökmotor från Microsoft, tillgänglig sedan juni 2009. –– Bing har utformats för att göra det lätt för användarna att hitta underlag för beslut. Sök­resultaten presenteras grupperade med tanke på vad man antar att användarna vill veta. Sedan 2009 förser Bing Yahoos sökmotor med resultat. –– Jäm­för med Live Search, Micro­softs tidigare sök­motor. –– Se bing.com. –– Namnet: Bing uttyds ibland ”Bing is not Google”, en rekursiv förkort­ning och bakronym. Men enligt Microsoft är namnet valt för att det påminner om utrop som ”Ping!” och ”Bingo!”. –– Fler sök­motorer.

Altavista

nerlagd sökmotor för webben. –– På 1990-talet var Altavista den ledande sökmotorn, men den kon­kur­re­rades ut av Google. Den 8 juni 2013 försvann Altavista från webben. –– Alta­vista lanserades den 15 december 1995 av Digital. Den var ett webb­index och det var det första indexet som registrerade vartenda ord på webbsidorna med bevarad ordnings­följd: därför kunde man söka på fraser och meningar, inte bara på enstaka ord. Altavista sågs under flera år som den bästa sök­motorn, och försåg från 1996 Yahoo med sökresultat. –– Efter att Compaq hade köpt Digital såldes Altavista 1999 till CMGI Inc, och i början av 2003 till sök­motor­före­taget Overture. Sommaren 2003 köpte Yahoo i sin tur Overture, vilket innebär att Yahoo blev ägare till Altavista. –– I december 2010 blev det känt att Yahoo tänkte avveckla Alta­vista. Webb­sidan fanns sedan kvar i ett par år, men sök­resul­taten visades på Yahoos sida. I juli 2013 lade Yahoo även ner Alta­vistas webb­sida. –– Fler sök­­motorer.

sökmotor

webbtjänst som hjälper sina be­sökare att hitta webb­sidor med önskad in­formation. – Det finns två huvud­typer: webb­index och webb­kataloger.

  • Webbindex, till exempel Google, utgår från de ord som finns på webb­­sidorna;
  • Webb­­kata­loger kategoriserar webb­­sidorna efter vad de handlar om och kräver därför mänskliga be­dömningar (men läs om den semantiska webben). –

– Sök­ning­arna på webben görs inte varje gång en be­sökare gör en sökning, utan sök­­resultatet hämtas då från sök­motorns index eller katalog. De första sök­motorerna var webb­­kataloger: webb­index kom något senare. – Sök­­motorer har tre huvud­delar

  1. – spindlar som söker igenom så många webb­sidor som möjligt på webben och levererar inne­hållet till sök­motorn för be­arbetning. På varje sida de be­söker följer spindlarna länkarna på sidan vidare till nya sidor. På det viset når sök­motorn successivt allt större delar av webben;
  2. –  indexet respektive katalogen där in­formationen sorterats och kategoriserats i maskin­läs­bar form med länkar till de webb­sidor som in­formationen har hämtats från. I index finns också algo­ritmer för rankning av sidorna, alltså för automatiserad be­dömning av vilka sidor som an­vändaren är mest intresserad av. Indexen och katalogerna är enorma data­baser;
  3. användar­gräns­snittet, en webb­sida för sökningar och sök­resultat.–

– Den första stora sök­bara för­teckningen över webb­sidor var katalogen Yahoo, senare kom­pletterad med indexet Yahoo Search. (Tidigare fanns bland annat Archie, som indexerade ftp-sidor.) – Det första stora webb­indexet var Alta­vista†, numera ner­lagt. Klart ledande är numera (2016) Google. Micro­soft har en kon­kurrerande sökmotor, Bing. I Kina finns Baidu. Duck­duck­go samlar inte in någon in­formation om be­sökarna. En sök­motor som letar efter an­slutna datorer, servrar och annan ut­rustning, inte efter webb­sidor, är Shodan. – Läs också om swicki (social sök­motor). – – För ett antal sökmotorer, klicka här.

Excite

amerikansk sökmotor och webbportal som har funnits sedan 1995. –– Excite var på 1990-talet en av de ledande sajterna på internet, men den har minskat i betydelse. Före­taget grundades 1994 under namnet Architext, men bytte namn till Excite vid lanseringen. I slutet av 1990-talet gick Excite med förlust, och köptes då av internet­operatören Athome Networks (@Home). Tillsammans blev de Excite@Home, som 2001 gick i konkurs. Före­taget Iwon åter­upp­livade tjänsten samma år genom att ta över både namnet och användarna. 2004 köpte Ask Jeeves det nya Excite och gick senare samman med Infospace, numera Blucora, om att driva tjänsten. – Men Excites sajter i Europa har sålts till ett annat företag, Populis. –– Se excite.com. –– Fler sök­motorer.