Bing

sökmotor från Microsoft, tillgänglig sedan juni 2009. – Bing har utformats för att göra det lätt för användarna att hitta underlag för beslut. Sök­resultaten presenteras grupperade med tanke på vad man antar att användarna vill veta. Sedan 2009 förser Bing Yahoos sökmotor med resultat. – Jäm­för med Live Search, Micro­softs tidigare sök­motor. – Se bing.com. – Namnet: Bing uttyds ibland Bing is not Google, en rekursiv förkort­ning och bakronym. Men enligt Microsoft är namnet valt för att det påminner om utrop som Ping! och Bingo!. – Fler sök­motorer.

Altavista

nerlagd sökmotor för webben. – På 1990-talet var Altavista den ledande sökmotorn, men den kon­kur­re­rades ut av Google. Den 8 juni 2013 försvann Altavista från webben. – Alta­vista lanserades den 15 december 1995 av Digital. Den var ett webb­index och det var det första indexet som registrerade vartenda ord på webbsidorna med bevarad ordnings­följd: därför kunde man söka på fraser och meningar, inte bara på enstaka ord. Altavista sågs under flera år som den bästa sök­motorn, och försåg från 1996 Yahoo med sökresultat. – Efter att Compaq hade köpt Digital såldes Altavista 1999 till CMGI Inc, och i början av 2003 till sök­motor­före­taget Overture. Sommaren 2003 köpte Yahoo i sin tur Overture, vilket innebär att Yahoo blev ägare till Altavista. – I december 2010 blev det känt att Yahoo tänkte avveckla Alta­vista. Webb­sidan fanns sedan kvar i ett par år, men sök­resul­taten visades på Yahoos sida. I juli 2013 lade Yahoo även ner Alta­vistas webb­sida. – Fler sök­­motorer.

Overture

en avvecklad amerikansk sökmotor, startad 1998 under namnet GoTo, senare absorberad av Yahoo. – Overture var först med betalda place­ringar, alltså det att företag kunde betala för att få topplaceringar i resultat­listorna. År 2000 gick Overture över till att leverera sökresultat (fortfarande med betalda placeringar) till andra sökmotorer. I februari 2003 köpte Overture den tidigare ledande sök­motorn Altavista† (sedan dess nerlagd), och i juli samma år blev Overture i sin tur köpt av Yahoo, och bytte då namn till Yahoo Search Marketing, se Yahoos (numera Verizon Media Groups) webbsidor.

[sökmotorer] [ändrad 25 november 2019]