virusspam

(virus spam, v-spam) – spam som sprider datavirus genom att locka mottagaren att klicka på en länk till en webbsida. Viruset följer med webbsidan vid inläsningen. På så sätt kringgås antivirusprogram, eftersom de oftast inte genomsöker nerladdade webbsidor.

spit

spam over internet telephony – inspelade reklammeddelanden som sänds till mottagarnas röstbrevlådor med hjälp av internettelefoni. Ordet anspelar på spim som i sin tur anspelar på spam.

spamfilter

program som sorterar ut spam från inkommande e-post. E-post som spamfiltret klassar som spam kan läggas i en särskild mapp, markeras på något sätt eller raderas direkt. – De vanligaste spamfiltren utgår från listor med ord som brukar förekomma i spam. Vissa filter gör upp en egen sådan lista gradvis genom att analysera e-brev som användaren klassar som spam. Spamfilter kan använda statistisk analys (ju fler misstänkta ord i ett e-brev, desto högre sannolikhet att det är spam) eller bayesisk analys, som är mer nyanserad. Vissa filter kollar att avsändaradresserna är äkta genom att svara på alla inkommande e-brev: kommer det då ett felmeddelande är e-brevet antagligen spam. Andra åter stoppar all e-post från vissa domäner, så kallad blackholing. De flesta spamfilter har svartlistor (av begränsat värde) och vitlistor (lista över avsändaradresser som anses säkra). Se också grålistning.

spamfälla

(spam trap) – dator som används som lockbete för att spåra spammare. En spamfälla har av ägaren försetts med program som gör den till en zombie. I normala fall skickar spammare först spam till en zombieinfekterad dator (utan ägarens vetskap), och sedan skickar zombien spammet vidare till andra. Men en spamfälla tar visserligen emot spammet från spammaren, men skickar det inte vidare. Syftet är att man ska kunna spåra spammaren. – För robotfälla, se robotfilter.

spamment

spam plus comment – onödig, tjatig eller störande kommentar i diskussionsforum. Oftast plural.

spamware

datorprogram för utskick av spam eller hjälpmedel för utskick av spam. – Fler ord på ware.

skörda

(harvest) – skörda e-postadresser – samla in e-postadresser i stor skala för spam. Detta kan göras genom att en robot samlar in (skrapar) e-postadresser från webbsidor. Ett annat sätt är att låta ett program sätta ihop tänkbara e-postadresser och sedan testa dem – se adressgeneratorattack.

heuristisk

baserad på erfarenhet; uttryckt som tumregler. Ett heuristiskt spamfilter försöker känna igen spam genom att söka igenom inkommande e-post efter ord, fraser och annat som filtret känner igen från tidigare spam. Ordet kommer av grekiska heuriskein som betyder ‘upptäcka’. (På engelska heuristic. Substantivet heter heuristik, på engelska heuristics.)