spit

spam over internet telephony – inspelade reklammeddelanden som sänds till mottagarnas röstbrevlådor med hjälp av internettelefoni. Ordet anspelar på spim som i sin tur anspelar på spam.

skörda

(harvest) – skörda e-postadresser – samla in e-postadresser i stor skala för spam. Detta kan göras genom att en robot samlar in (skrapar) e-postadresser från webbsidor. Ett annat sätt är att låta ett program sätta ihop tänkbara e-postadresser och sedan testa dem – se adressgeneratorattack.

heuristisk

baserad på erfarenhet; uttryckt som tumregler. Ett heuristiskt spamfilter försöker känna igen spam genom att söka igenom inkommande e-post efter ord, fraser och annat som filtret känner igen från tidigare spam. Ordet kommer av grekiska heuriskein som betyder ‘upptäcka’. (På engelska heuristic. Substantivet heter heuristik, på engelska heuristics.)

ham

välkommen e-post – motsatsen till spam. (Även bacn.)

directronic

direktronik – e-postreklam som skickas till mottagare som på något sätt anmält att de vill ha den. (Till skillnad från spam.) Kortform för elektronisk direktreklam.

cancelbot

program som automatiskt tar bort spam och andra otillåtna inlägg från diskussionsforum på internet. Ordet är sammansatt av cancel och bot (för robot).

bologna

spam som gör reklam för bedräge­­rier, till exempel nigeria­brev. (Bologna är det engelska namnet på en rökt tjock korv. När ordet stavas baloney kan det också betyda ’skit­snack’.)