Joe job

spamutskick där en oskyldig person anges som avsändare. Syftet är att smutskasta den påstådda avsändaren. Uppkallat efter Joe Doll (extern länk), ett av de första offren för metoden.

djup paketinspektion

(deep packet inspection, dpi) – när en brand­vägg granskar både inne­håll (nytto­last) och adress­information i elektroniska med­delanden. Kan göras för att stoppa spam och data­virus, men också för att censurera in­formation eller för att kart­lägga vilken in­formation an­vändarna tar emot och vilka personer de kommunicerar med. – Enklare brand­väggar granskar bara adress­informationen, så kallad shallow packet inspection. – Se Wikipedia. – Kallas på engelska också för full packet inspection och total packet inspection.

social spam

socialt spam – oönskad reklam (spam) som sprids genom sociala nätverk. – Detta kan ske genom att spammaren skaffar konton med falska identiteter, skaffar ”vänner” på nät­verket och sedan skickar spam till dem. Med hjälp av den falska identiteten kan spammaren också kartlägga ”vännernas” nätverk av kontakter och utsätta även dem för spam. Andra metoder är att lägga upp special­sidor som verkar oskyldiga, men om man klickar på länkarna på dessa sidor hamnar man på spammarens sidor (med erbjudanden om potens­medel, sätt att bli rik kvickt eller annat). Det förekommer också att spammare lyckas manipulera andra användares sidor på sociala nätverk och lägga in länkar till spammarnas egna sidor. – På engelska social spam, social spamming eller social networking spam.