ham

välkommen e-post – motsatsen till spam. (Även bacn.)

empty spam

tomt spam – spam som tappat bort reklamen på vägen till mottagaren. Typiskt den form av spam som innehåller godtyckligt vald text, till exempel avsnitt ur böcker, medan själva meddelandet följer med som en bild som visas automatiskt. Se bildspam. Poängen med det är att meddelandet inte blir stoppat i spamfiltret, eftersom spamfilter inte kan läsa text i bildfiler. Tomt spam har förlorat bildfilen.

directronic

direktronik – e-postreklam som skickas till mottagare som på något sätt anmält att de vill ha den. (Till skillnad från spam.) Kortform för elektronisk direktreklam.

cancelbot

program som automatiskt tar bort spam och andra otillåtna inlägg från diskussionsforum på internet. Ordet är sammansatt av cancel och bot (för robot).

bologna

spam som gör reklam för bedräge­­rier, till exempel nigeria­brev. (Bologna är det engelska namnet på en rökt tjock korv. När ordet stavas baloney kan det också betyda ’skit­snack’.)

bacn

(stavas så) – e-post som inte är spam, men är ointressant eller irriterande. Ofta skämt, upprop och annat som vänner och släktingar skickar till alla de känner, kräk­post, på engelska också fram.

bildspam

(image spam) – spam som visar texten som en bild för att kringgå spam­filter. Spam­filter utgår nämligen från inne­hållet i text­filer, men kan inte känna igen avbildad text i bild­filer. – Bild­spam inne­håller ofta ett stycke text i kom­bi­na­tion med bild­filen, men den texten har inget med spam­ma­rens budskap att göra – det finns i bilden. – Se också empty spam.

sociala nätverk

(social networks) – sociala kontaktnät – webb­plats för kontakter mellan människor som känner varandra, direkt eller indirekt. Det är en typ av sociala medier. – För att använda ett socialt nät­verk på internet måste man först bli medlem. Man kontaktar sedan andra med­lemmar, lämpligen sådana som man redan känner, och ber att få ha dem som kontakter eller vänner (termi­no­­login varierar – se också avvänna). Varje medlem bygger upp en lista med kontakter, men ingen enskild medlem kan över­blicka hela det sociala nät­verket. Däremot kan man utvidga sitt eget nät­verk genom att ta kontakt med sina kontakters kontakter. – Sociala nät­verk brukar ha e-post, diskussions­forum, grupper och andra gemen­samma aktiviteter. Många använder sociala nätverk för kom­mu­ni­ka­tion i stället för vanlig e-post, eftersom sociala nät­verk är tämligen spam-fria. – Kända sociala nätverk är Facebook, Linkedin och Myspace. – Termen socialt nät­verk är hämtad från socio­­login där det beskriver hur människor som känner varandra, ofta beskrivet med ett streck­­dia­gram. – Se också community, dun­bar-tal, geo­social, socialize och virtuell gemen­skap. – Det finns också anti-sociala nätverk.