Surfus

surfusden gud som råder över internet och alla de som surfar däruppå. Surfus avbildas traditionellt med en surfbräda i höger hand och med vänster fot på en dator, vilket symboliserar Surfus fullständiga herravälde över internet. Över vänster axel bär han en optisk fiberkabel, och i bakgrunden skymtas de symboliska böljor som representerar World Wide Web. Nedtill är gudens namn skrivet med stora lättlästa bokstäver.

[internet] [kuriosa] [surf] [ändrad 6 november 2018]

surfpunkt

(hotspot) – mindre område där man med wi‑fi kan ansluta datorer trådlöst till internet. En surfpunkt är öppen för allmänheten, eventuellt med krav på inloggning och betalning. En typisk surfpunkt om­fat­tar en mindre lokal, till exempel ett kafé, och har oftast bara en enda trådlös basstation. Kallas också för surfplats eller accesspunkt. – Jämför med surfzon.

[internet] [surf] [trådlöst] [ändrad 6 november 2018]

surfzon

(hotzone) – större område där man med wi‑fi kan ansluta datorer trådlöst till internet. En typisk surf­zon omfattar flera kvarter, ett universitetsområde eller köpcentrum och har flera samverkande trådlösa basstationer. En surfzon består alltså av flera överlappande surfpunkter. Surfzoner brukar vara öppna för allmänheten, eventuellt med krav på inloggning och betalning. – Även: accesszon.

[internet] [surf] [trådlöst] [ändrad 12 mars 2018]

shoulder surfing

smygtittande, smygkikande – att titta över axeln på någon för att uppsnappa information, till exempel för att se vilket lösenord som någon anger. Shoul­der surfing behöver alltså inte ha med webbsurfande att göra, utan det kan lika gärna ske vid en uttagsautomat. – Uttrycket kommer från surf­sporten och beskriver när en surfare hoppar in på en våg som redan är upptagen av någon annan, vilket är dålig stil. Intränglingen hoppar inte in på vågens krön utan längre bak – på vågens ”skuldra”.

[it-säkerhet]