Sinclair

Sinclair ZX Spectrum.
Sinclair ZX Spectrum.

engelsk tillverkare av hemdatorer 1973—–1986. Grundad och ledd av uppfinnaren Clive Sinclair (1940). – Sinclair är känt för de två datorerna Sinclair ZX80 från 1980 och Sinclair ZX Spectrum från 1982.– Sinclair ZX80 såldes för 100 pund. (Som bygg­sats för 80 pund.) Den bestod av dator och tangent­bord i ett stycke, och anslöts till en vanlig tv. Lagrings­minnet var en kassett­spelare. – Sinclair ZX Spectrum var en klassisk hobby­dator som ett tag sålde bäst av alla hem­datorer i Stor­britannien. Totalt såldes den i över fem miljoner exemplar. Den var i stort sett ett tangent­bord med in­byggd dator. Den kom i flera modeller och såldes 1982–—1992. Över 24 000 program har ut­vecklats för ZX Spectrum: de flesta är spel. – Företaget Sinclair Research råkade, trots för­säljnings­succén med ZX Spectrum, i ekonomiska svårig­heter i mitten av 1980-talet. Det be­rodde på att datorn Sinclair QL floppade, och på en stor­slagen satsning på ut­vecklings­labbet Metalab. Det ledde till att Clive Sinclair sålde rätten till pro­dukterna till kon­kurrenten Amstrad, som ett tag fort­satte att till­verka och sälja produkterna under namnet Sinclair. – Clive Sinclair fort­satte att driva Sinclair Research och ägnade sig åt olika upp­finningar, bland annat en elektrisk cykel och en miniatyr­radio. Sedan 1997 har före­taget bara en anställd, Clive Sinclair själv. – 2013 åter­skapade Elite Systems Sinclair ZX Spectrum i form av ett tangent­bord som an­sluts till surf­plattor med blue­tooth, se Elite Systems webbplats. Och i november 2014 blev det känt att Clive Sinclair har gett sin väl­signelse åt pro­jektet Sinclair Spectrum Vega, som ska åter­upp­liva Sinclair ZX som en ren spel­konsol. – Se tillverkarens Retro Systems webbsidor (länk).

cope

förkortning för corporate-owned, personally enabled. Innebär att företag förser anställda med mobiltelefoner, datorer och/eller surfplattor, som de även får använda privat. Förkortningen skrivs ofta COPE. – Verbet to cope betyder ‘att orka (med)’.

Nexus 10

surfplatta från Google. Kom i butikerna i november 2012. Den har en tiotumsskärm, därav beteckningen, och mycket hög upplösning. Tillverkas av Samsung och ingår i Googles Nexus-serie.

accelerated processing unit

apu – processor med extra speci­ali­se­rade funk­tioner, till exempel med en inte­gre­rad grafik­pro­ces­sor. – Genom att kombi­nera huvud­pro­ces­sorn och grafik­pro­ces­sorn i samma krets ökar man över­förings­hastig­heten mellan dem och minskar ström­för­bruk­ningen. Termen an­vänds ofta om pro­ces­sorer av­sedda för bärbar ut­rust­ning som surf­plattor.

paddpejling

skämtsamt om kontroll av eventuellt innehav av surf­­platta (så kallad padda). – Ordet padd­­pejling an­spelar på tv-pejling, alltså sökande efter tv-apparater med hjälp av elektroniska mät­­instrument. (Något som inte har före­­kommit sedan 1990-talet). Surf­plattor och person­datorer be­lades från februari 2013 med tv-avgift, men det av­skaffades i juni 2014.

tiodollarsdatorn

en icke-existerande indisk lågprisdator som blev omtalad i början av 2009 på grund av ett missförstånd. Figurerade även under namnet ”tjugodollarsdatorn”. Den apparat som hade förhandsvisats och som låg till grund för ryktet var i själva verket en lagringsenhet (som troligen kommer att kosta motsvarande 30 dollar). Den blev känd som ”Sakshat”, vilket också är namnet på den indiska regeringens satsning på utbildningsteknik. – Indien satsar på att få fram extremt billiga datorer för undervisning. Namnet Sakshat var arbetsnamn på den billiga surfplatta som 2012 lanserades som Aakash. – Jämför med ”hundradollarsdatorn”, One laptop per child och Simputer.

Nexus One

nerlagd mobiltelefon från Google med operativsystemet Android. – Nexus One ut­veck­lades i sam­arbete med HTC. Den blev bland annat känd för bild­skärmen av typ amoled. Google började sälja tele­fonen i början av januari 2010. Telefonen såldes olåst, men kunderna kunde vid köpet välja att sluta avtal med vissa operatörer och få rabatterat pris på tele­fonen. – Google slutade sälja Nexus One sommaren 2010 och meddelade 2011 att mjuk­varan till tele­fonen inte längre skulle upp­dateras, efter­som telefonens hård­vara hade blivit för­åldrad. – Där­efter har Google ut­veck­lat flera mobil­tele­foner och surf­plattor under varu­märket Nexus.