paddpejling

skämtsamt om kontroll av eventuellt innehav av surf­­platta (så kallad padda). – Ordet padd­­pejling an­spelar på tv-pejling, alltså sökande efter tv-apparater med hjälp av elektroniska mät­­instrument. (Något som inte har före­­kommit sedan 1990-talet). Surf­plattor och person­datorer be­lades från februari 2013 med tv-avgift, men det av­skaffades i juni 2014.

tiodollarsdatorn

en icke-existerande indisk lågprisdator som blev omtalad i början av 2009 på grund av ett missförstånd. Figurerade även under namnet ”tjugodollarsdatorn”. Den apparat som hade förhandsvisats och som låg till grund för ryktet var i själva verket en lagringsenhet (som troligen kommer att kosta motsvarande 30 dollar). Den blev känd som ”Sakshat”, vilket också är namnet på den indiska regeringens satsning på utbildningsteknik. – Indien satsar på att få fram extremt billiga datorer för undervisning. Namnet Sakshat var arbetsnamn på den billiga surfplatta som 2012 lanserades som Aakash. – Jämför med ”hundradollarsdatorn”, One laptop per child och Simputer.

Nexus One

nerlagd mobiltelefon från Google med operativsystemet Android. – Nexus One ut­veck­lades i sam­arbete med HTC. Den blev bland annat känd för bild­skärmen av typ amoled. Google började sälja tele­fonen i början av januari 2010. Telefonen såldes olåst, men kunderna kunde vid köpet välja att sluta avtal med vissa operatörer och få rabatterat pris på tele­fonen. – Google slutade sälja Nexus One sommaren 2010 och meddelade 2011 att mjuk­varan till tele­fonen inte längre skulle upp­dateras, efter­som telefonens hård­vara hade blivit för­åldrad. – Där­efter har Google ut­veck­lat flera mobil­tele­foner och surf­plattor under varu­märket Nexus.

Aakash

surfplatta som säljs i Indien till studenter till lågt pris. – Aakash lanse­ra­des 2012, och såldes först för ungefär 350 kronor till studenter, men målet är att få ner priset till ungefär 250 kronor. Det finns också en version för den all­männa marknaden, Ubislate 7+, som kostar ungefär 450 kronor. – Aakash har Android som operativ­system. Aakash, som är hindi för ’himmel’, kallades först för Sakshat. Det är en fort­sätt­ning på den indiska sats­ning på låg­pris­datorer som började med Simputer. – Se ubislate.com.

Microsoft Courier

planerad men nerlagd surf­platta, utvecklad av Microsoft. – Courier, som blev känd i slutet av 2009, hade en ovanlig bok­liknande form med två bild­skärmar som kunde vikas ihop. Den skulle hanteras med fingret eller med en elek­tro­nisk penna. – Courier sågs ett tag som Micro­softs alternativ till apples Iphone. I april 2010 med­delade Micro­soft att före­taget inte tänkte sätta Courier i till­verk­ning.

betongwebb

betongwebben – traditionella webbsidor avsedda för persondatorer, till skillnad från mobila webbsidor avsedda för mobiltelefoner och surfplattor.

konsumentisering

(consumerization) – det att ny teknik först kommer i konsumentprodukter och därefter införs i produkter för professionellt bruk. – Traditionellt har det varit omvänt: ny teknik är dyr och kräver inlärning, och därför har den först använts i produkter för proffs och företag. Sedan 1990-talet har det allt oftare varit tvärtom: ny teknik har direkt anpassats för massproduktion och för konsumentmarknaden. Professionella användare, som ofta är misstänksamma mot nyheter och vill se vad de går för, börjar använda dem efter ett tag. Ett exempel är surfplattor. – Även: det att gränsen mellan professionell utrustning och konsumentprodukter suddas ut. – Termen consumerization lär ha lanserats 2001 i ett föredrag på Leading Edge Forum av Douglas Neal och John Taylor. – Språkligt: Konsumentisering är bättre än konsumentifiering, eftersom konsumentifiering betyder att man gör konsument av något. – Se också gamification.