platta

beteckning på datorer och annan datorbaserad elektronik som bara består av en platt bildskärm, avsedd att hållas i handen eller i knät. All elektronik, som processor och minne, är inbyggd i bildskärmen. Ordet ingår som slutled i ord som läsplatta och surfplatta. – På engelska motsvaras det av ord som pad, slate och tablet.

Next generation hotspot

NGH – varumärke för sammankoppling av trådlösa datanät och mobiltelefonnätet. Målet är att en användare med en dator, surfplatta eller mobiltelefon med wi-fi ska kunna logga in med automatik på vilket wi-fi-nät som helst. Wi-fi-nätet ska i sin tur vara anslutet till mobiltelefonnätet. Användaren ska därför kunna bli kopplad till sitt vanliga nätverk var hon än befinner sig.

fat finger problem

tjockfingerproblem – problem med att peka rätt på en pekskärm eller surfplatta. Antingen på grund av att man har för grova fingrar eller på grund av att detaljerna på skärmen är för små.

Musica piano

tjänst som till­handa­håller noterna till tusen­tals klassiska musik­stycken i format för surf­plattor. Till noterna finns in­spel­ningar av musiken, syn­kron­i­se­ra­de med noterna. Tjänsten kommer från musik­för­laget Köne­mann i Buda­pest (länk), och finns på musicapiano.com.

Surface Book

bärbar dator från Micro­soft*. Den har en lös­tag­bar bild­skärm, Clip­board, som kan an­vändas som surf­platta. – Surface Book är Micro­softs första bärbara dator. Den visades upp i oktober 2015. –– Se Micro­softs webb­sidor (länk).

elektronisk penna

pennliknande redskap som används för att skriva och rita direkt på bild­skärmen på dator, surf­platta eller smart mobil. Det finns flera olika tekniker för att registrera pennans rörelser och tryck­ningar. Vissa elek­troniska pennor är passiva, det vill säga att alla funk­tioner för att upp­fatta pennans rörelser finns i bild­skärmen; pennan är då bara en pinne och kan er­sättas av en vanlig penna eller kanske av ett finger. Annars fungerar elek­troniska pennor vanligen bara till­sammans med bild­skärmar från samma till­verkare. – Kallas också för pek­penna och stylus. – Jäm­för med smart penna, datoriserad penna som kan användas på val­fritt under­lag.