Nexus One

nerlagd mobiltelefon från Google med operativsystemet Android. – Nexus One ut­veck­lades i sam­arbete med HTC. Den blev bland annat känd för bild­skärmen av typ amoled. Google började sälja tele­fonen i början av januari 2010. Telefonen såldes olåst, men kunderna kunde vid köpet välja att sluta avtal med vissa operatörer och få rabatterat pris på tele­fonen. – Google slutade sälja Nexus One sommaren 2010 och meddelade 2011 att mjuk­varan till tele­fonen inte längre skulle upp­dateras, efter­som telefonens hård­vara hade blivit för­åldrad. – Där­efter har Google ut­veck­lat flera mobil­tele­foner och surf­plattor under varu­märket Nexus.

Aakash

en surfplatta som säljs i Indien till studenter till lågt pris. – Aakash lanserades 2012, och såldes först för ungefär 350 kronor till studenter, men målet är att få ner priset till ungefär 250 kronor. Det finns också en version för den allmänna marknaden, Ubislate 7+, som kostar ungefär 450 kronor. – Aakash har Android som operativ­system. Aakash, som är hindi för himmel, kallades först för Sakshat. Det är en fort­sätt­ning på den indiska sats­ning på lågprisdatorer som började med Simputer. – Se ubislate.com.

[lågprisprodukter] [surfplattor] [ändrad 17 april 2019]

Microsoft Courier

planerad men nerlagd surf­platta, utvecklad av Microsoft. – Courier, som blev känd i slutet av 2009, hade en ovanlig bok­liknande form med två bild­skärmar som kunde vikas ihop. Den skulle hanteras med fingret eller med en elek­tro­nisk penna. – Courier sågs ett tag som Micro­softs alternativ till apples Iphone. I april 2010 med­delade Micro­soft att före­taget inte tänkte sätta Courier i till­verk­ning.

betongwebb

betongwebben – traditionella webbsidor avsedda för persondatorer, till skillnad från mobila webbsidor avsedda för mobiltelefoner och surfplattor.