tiodollarsdatorn

en icke-existerande indisk lågprisdator som blev omtalad i början av 2009 på grund av ett missförstånd. Figurerade även under namnet ”tjugodollarsdatorn”. Den apparat som hade förhandsvisats och som låg till grund för ryktet var i själva verket en lagringsenhet (som troligen kommer att kosta motsvarande 30 dollar). Den blev känd som ”Sakshat”, vilket också är namnet på den indiska regeringens satsning på utbildningsteknik. – Indien satsar på att få fram extremt billiga datorer för undervisning. Namnet Sakshat var arbetsnamn på den billiga surfplatta som 2012 lanserades som Aakash. – Jämför med ”hundradollarsdatorn”, One laptop per child och Simputer.

Nexus One

nerlagd mobiltelefon från Google med operativsystemet Android. – Nexus One ut­veck­lades i sam­arbete med HTC. Den blev bland annat känd för bild­skärmen av typ amoled. Google började sälja tele­fonen i början av januari 2010. Telefonen såldes olåst, men kunderna kunde vid köpet välja att sluta avtal med vissa operatörer och få rabatterat pris på tele­fonen. – Google slutade sälja Nexus One sommaren 2010 och meddelade 2011 att mjuk­varan till tele­fonen inte längre skulle upp­dateras, efter­som telefonens hård­vara hade blivit för­åldrad. – Där­efter har Google ut­veck­lat flera mobil­tele­foner och surf­plattor under varu­märket Nexus.

Aakash

surfplatta som säljs i Indien till studenter till lågt pris. – Aakash lanse­ra­des 2012, och såldes först för ungefär 350 kronor till studenter, men målet är att få ner priset till ungefär 250 kronor. Det finns också en version för den all­männa marknaden, Ubislate 7+, som kostar ungefär 450 kronor. – Aakash har Android som operativ­system. Aakash, som är hindi för ’himmel’, kallades först för Sakshat. Det är en fort­sätt­ning på den indiska sats­ning på låg­pris­datorer som började med Simputer. – Se ubislate.com.

Microsoft Courier

planerad men nerlagd surf­platta, utvecklad av Microsoft. – Courier, som blev känd i slutet av 2009, hade en ovanlig bok­liknande form med två bild­skärmar som kunde vikas ihop. Den skulle hanteras med fingret eller med en elek­tro­nisk penna. – Courier sågs ett tag som Micro­softs alternativ till apples Iphone. I april 2010 med­delade Micro­soft att före­taget inte tänkte sätta Courier i till­verk­ning.

betongwebb

betongwebben – traditionella webbsidor avsedda för persondatorer, till skillnad från mobila webbsidor avsedda för mobiltelefoner och surfplattor.