hybriddator

kombinerad bärbar dator och surf­platta. Man kan använda bild­skärmen separat som surf­platta eller koppla ihop den med ett tangent­bord och få en bärbar dator. Känt ­exempel: Micro­­­softs* Surface. – Kallas också för pc-platta.

Sinclair

Sinclair ZX Spectrum.
Sinclair ZX Spectrum.

engelsk tillverkare av hemdatorer 1973—–1986. Grundad och ledd av uppfinnaren Clive Sinclair (1940). – Sinclair är känt för de två datorerna Sinclair ZX80 från 1980 och Sinclair ZX Spectrum från 1982.– Sinclair ZX80 såldes för 100 pund. (Som bygg­sats för 80 pund.) Den bestod av dator och tangent­bord i ett stycke, och anslöts till en vanlig tv. Lagrings­minnet var en kassett­spelare. – Sinclair ZX Spectrum var en klassisk hobby­dator som ett tag sålde bäst av alla hem­datorer i Stor­britannien. Totalt såldes den i över fem miljoner exemplar. Den var i stort sett ett tangent­bord med in­byggd dator. Den kom i flera modeller och såldes 1982–—1992. Över 24 000 program har ut­vecklats för ZX Spectrum: de flesta är spel. – Företaget Sinclair Research råkade, trots för­säljnings­succén med ZX Spectrum, i ekonomiska svårig­heter i mitten av 1980-talet. Det be­rodde på att datorn Sinclair QL floppade, och på en stor­slagen satsning på ut­vecklings­labbet Metalab. Det ledde till att Clive Sinclair sålde rätten till pro­dukterna till kon­kurrenten Amstrad, som ett tag fort­satte att till­verka och sälja produkterna under namnet Sinclair. – Clive Sinclair fort­satte att driva Sinclair Research och ägnade sig åt olika upp­finningar, bland annat en elektrisk cykel och en miniatyr­radio. Sedan 1997 har före­taget bara en anställd, Clive Sinclair själv. – 2013 åter­skapade Elite Systems Sinclair ZX Spectrum i form av ett tangent­bord som an­sluts till surf­plattor med blue­tooth, se Elite Systems webbplats. Och i november 2014 blev det känt att Clive Sinclair har gett sin väl­signelse åt pro­jektet Sinclair Spectrum Vega, som ska åter­upp­liva Sinclair ZX som en ren spel­konsol. – Se tillverkarens Retro Systems webbsidor (länk).

lean-in

”framåtlutat” – (om) sådant material som man tittar på i fram­åt­lutad ställ­ning. Alltså på en per­son­dator, smart mobil eller surf­platta. Sådan an­vänd­ning brukar kräva aktivt deltagande som åter­kom­mande klick­ningar och in­mat­ning av text. – Motsats: lean-back.

Mojo

  1. – utvecklingsplattform för HP:s avvecklade operativ­system WebOS för smarta mobiler och surf­plattor. Släpptes 2009. – HP slutade att stödja WebOS den 15 januari 2015;
  2. – mobile + journalism – journalistik som bygger på användning av smarta mobiler för muntlig rapportering, fotografering och videofilmning; även en journalist som arbetar på det sättet.

– Mojo är i afri­kansk-amerikansk folktro ett magiskt före­mål eller en troll­formel. I överförd bemärkelse: något hemligt men kraftfullt.

enhetsbaserad accesskontroll

i it-säkerhet: att en användare bara kommer åt viss information om hon efterfrågar den från en godkänd dator, smart mobil eller surfplatta. Enheten kan identifieras av sin Mac-adress eller av ett installerad program. Syftet är att göra det omöjligt för utomstående att begå dataintrång. – På engelska: device-based access control, förkortat dbac. – Läs också om användarstyrd accesskontroll, platsbaserad accesskontroll, regelstyrd accesskontroll och rollbaserad accesskontroll.

Cos

China operating system – operativsystem utvecklat av kinesiska veten­skaps­akademien (länk). – Cos använder Linuxkärnan, men alla andra delar är ny­ut­veck­lade från grunden av veten­skaps­akademien i sam­arbete med före­taget Liantong. Cos är ut­veck­lat för att kunna köras på person­datorer, surf­plattor, smarta mobiler och tv-appa­rater. Det är inte kompa­ti­belt med andra operativ­system, och kan bara köra program som laddas ner från en särskild app­butik. – Cos har ut­vecklats bland annat för att förbättra data­skyddet i Kina.

Nexus 10

surfplatta från Google. Kom i butikerna i november 2012. Den har en tiotumsskärm, därav beteckningen, och mycket hög upplösning. Tillverkas av Samsung och ingår i Googles Nexus-serie.

cope

förkortning för corporate-owned, personally enabled. Innebär att företag förser anställda med mobiltelefoner, datorer och/eller surfplattor, som de även får använda privat. Förkortningen skrivs ofta COPE. – Verbet to cope betyder ‘att orka (med)’.