slate

(1) – engelska för handhållen pekdator: surfplatta. På engelska också tablet eller något som slutar på -pad;(2) – Slate – amerikansk tidskrift som skriver mycket om it-rela­te­rade frågor, se slate.com.– Ordet: Slate betyder från början ’skiffer’, i överförd bemärkelse ’skrivtavla’, griffel­tavla.