Titan

  1. FRA:s databas för lagring av data om data- och teletrafik (trafikdata). Titan innehåller in­for­mation om avsändare och mottagare av kommunikation, men inte om inne­hållet i samtalet (se övervakning). Den lagrar information om samtal med fasta telefoner och mobiltelefoner, SMS, e‑post och webbtrafik. Förutsättningen är att meddelandena har passerat Sveriges gräns. – Titans existens avslöjades i juni 2008, två dagar innan riks­dagen godkände FRA‑lagen, som ger FRA rätt att lagra trafikdata. Titan hade då redan funnits i flera år;
  2. – påstått arbetsnamn på en bil från Apple, se Project Titan;
  3. – ett avvecklat Google-projekt för att tillhandahålla trådlöst bredband från högt­flygande obemannade solcells­drivna flygplan (drönare). Detta skulle användas över områden där det skulle bli för dyrt att dra fiber. Google köpte 2014 företaget Titan Aerospace som tillverkade sådana flygplan. Utvecklingen av projektet stötte på många problem, och det lades i praktiken ner redan under 2016, men nerläggningen blev känd först i början av 2017. – Jämför med Aquila och Skybender samt med Loon† (som tog över en del av de anställda på Titan).

[bilar] [drönare] [meddelanden] [trådlöst] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 23 januari 2021]

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

i svensk lag: det att polisen spelar in telefonsamtal och kopierar och sparar e‑post till och från misstänkta personer. Även SMS och andra meddelanden kan avläsas och sparas. – Detta ska skiljas från hemlig övervakning, som inne­bär att man registrerar vem som kommunicerar med vem, men inte vad som sägs eller skrivs. Se också hemlig dataavläsning. – Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation regleras i Rättegångsbalken, kapitel 27, paragraf 18 och följande paragrafer (se här). Det får ske efter domstolsbeslut på begäran av åklagare. – Se också lag om elektronisk kommunikation.

[avlyssning] [elektronisk kommunikation] [juridik] [ändrad 31 juli 2019]

Fourteen eyes

ett hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och datakommu­nikation mellan USA, Storbritannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 4 november 2013]

FSCONS

Free society conference and Nordic summit – en årlig konferens om datorprogram och kulturell frihet. – FSCONS har an­ordnats varje höst sedan 2007 i Göteborg (men 2017 var det i Oslo). 2019 års konferens var inställd och därefter ha inte heller någon FSCONS-konferens ägt rum. FSCONS är också en förening som fortfarande är aktiv, se Friprogramvarusyndikatet (friprogramvarusyndikatet.se). Bakom konferensen står europeiska Free software foundation, svenska Wikimedia och svenska Creative commons. På konferensen delades tidigare utmärkelsen Nordic free software award† ut. – Läs mer på fscons.org (från 2019). 

[fri mjukvara] [förkortningar på F] [kultur] [konferenser] [ändrad 8 september 2022]

Axis

  1. – ett svenskt företag som utvecklar webb­kameror och övervakningsutrustning. Grundat 1984 i Lund. Sedan 2015 är japanska Canon majoritetsägare av företaget. – Se axis.com;
  2. – en avvecklad webb­läsare från Yahoo, avsedd för iPhone och iPad. – Axis släpptes i maj 2012 och avvecklades i juni 2013. Axis var nära kopplad till Yahoos sök­motor. Användaren kunde överföra resultaten av sina sökningar på Axis från iPhone till iPad eller till persondator.

[företag] [nerlagt] [webb­läsare] [ändrad 6 mars 2018]