FSCONS

Free society conference and Nordic summit – årlig konferens om datorprogram och kulturell frihet. – FSCONS an­ordnas varje höst sedan 2007 i Göteborg (men 2017 var det i Oslo). 2019 års konferens är inställd. Bakom konferensen står europeiska Free software foundation, svenska Wikimedia och svenska Creative commons. På konferensen delades tidigare utmärkelsen Nordic free software award† ut. – Läs mer på fscons.org.

[fri mjukvara] [förkortningar på F] [kultur] [konferenser] [ändrad 13 januari 2018]

DreamHack

Svart t-shirt med Dreamhacks logotyp.
Been there, done that, got the T-shirt…

svensk datorspelsfestival. Anordnas numera två gånger årligen i Jön­­köping och (tidigare) två gånger årligen i Skellefteå. – Första Dream­­Hack an­ord­na­des 1994 i Malung. Dream­­Hack vintern 2007 var enligt Guinness rekordbok världens dittills största datorfesti­val med 10 455 an­­slutna datorer. – DreamHack är ett så kallat LAN‑party: alla del­­taga­res datorer är an­slutna till ett gemen­­samt lokalt nät. Förutom att del­­tagar­na spelar dator­­spel med var­andra över nätet ut­­by­ter de erfarenheter om modd­ning, klock­­ning, pro­gram­me­ring och annat. – DreamHack Open är en tävling i datorspel och en avknoppning från DreamHack. Den anordnas på flera platser och i andra länder. – Se dreamhack.com.

[festi­valer] [spel] [ändrad 12 september 2018]

Axis

  1. – ett svenskt företag som utvecklar webb­kameror och övervakningsutrustning. Grundat 1984 i Lund. Sedan 2015 är japanska Canon majoritetsägare av företaget. – Se axis.com;
  2. – avvecklad webb­läsare från Yahoo, avsedd för iPhone och iPad. – Axis släpptes i maj 2012 och avvecklades i juni 2013. Axis var nära kopplad till Yahoos sök­motor. Användaren kunde överföra resultaten av sina sökningar på Axis från iPhone till iPad eller till persondator.

[företag] [nerlagt] [webb­läsare] [ändrad 6 mars 2018]