int

toppdomän för internationella organisationer. Skrivs ofta .int. Som internationella organisationer räknas organisationer som tillkommit genom avtal mellan två eller flera stater. Det är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under int måste godkännas av IANA, se här.

huvuddomän

domän som ligger direkt under en toppdomän på internet. Det är normalt de domäner som man registrerar, till exempel idg.se. Termen huvuddomän har ingen direkt motsvarighet på engelska, men motsvarar närmast second-level domain. Jämför med underdomän.

domänism

(domainism) – att värdera någon utifrån vilken domän hon har sin e-postadress på, eller vilken toppdomän hon har sin egen domän på. För att inte underblåsa domänism ger vi inga exempel.

coop

toppdomän på internet för kooperativa organisationer. Skrivs ofta .coop. Coop är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under coop måste godkännas av organisationen Dotcooperation LLC (extern länk). Enbart kooperativa organisationer och företag, samt deras helägda dotterbolag, får registrera coop-domäner.

org

en av de tre vanligaste topp­domänerna på inter­net. Det är en öppen och generisk topp­domän som vem som vill får regist­re­ra domäner under. Skrivs ofta .org. Org är kort för organization, och domänen var från början av­sedd för ideella och andra icke-kom­mersi­ella orga­nisa­tioner. Det finns dock inga krav på att man har en sådan orga­nisa­tion för att man ska få regist­re­ra en org-domän.

com

den vanligaste toppdomänen på internet. Det är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registrera domäner under. Skrivs ofta .com (se även dotcom). Com är kort för commercial: domänen var från början avsedd för företag. Det finns dock inga krav på att man har ett företag för att man ska få registera en com-domän.