web trawling

automatisk insamling av webbsidor av viss typ. – På svenska:  webbsideinsamling – se harvesting. Bör inte förväxlas med trolling.

trolla

att trolla – att bete sig som ett troll i diskussionsforum på internet.

concern troll

”bekymmerstroll” – en som ger bekymrade, till synes välmenta, råd i ett diskussionsforum, men som är ute efter att störa eller tysta diskussionen. (Se troll, betydelse 1.) Ett concern troll kan varna för att andra diskussionsdeltagare kan råka illa ut på grund av sina åsikter, eller påpekar andra icke-existerande eller irrelevanta problem. (Jämför med 4 D:s of disinformation.)

[desinformation] [diskussioner] [illa omtyckta personer] [ändrad 12 december 2017]