trolla

att trolla – att bete sig som ett troll i diskussionsforum på internet.

concern troll

”bekymmerstroll” – en som ger bekymrade, till synes välmenta, råd i ett diskussionsforum, men som är ute efter att störa eller tysta diskussionen. (Se troll, betydelse 1.) Ett concern troll kan varna för att andra diskussionsdeltagare kan råka illa ut på grund av sina åsikter, eller påpekar andra icke-existerande eller irrelevanta problem. (Jämför med 4 D:s of disinformation.)

[desinformation] [diskussioner] [illa omtyckta personer] [ändrad 12 december 2017]

trollfabrik

(troll farm, troll factory) – propagandistgrupp som har till uppgift att sprida falska eller vilse­led­ande påstå­enden på internet. Oftast anställd av en stat. Medlemmarna nästlar sig in i sociala medier och andra forum och agerar som vanliga privat­per­soner. – Använd­ning av troll­fabriker är ofta ett inslag i informationspåverkan. – Till skillnad från vanliga troll brukar trollfabriker­nas skribenter inte vara provoka­tiva, utan de vill verka trovärdiga. – Se till exempel artikel i New York Times (länk). –  Troll­fabrik var 2015 ett av årets nyord enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[desinformation] [politik] [ändrad 8 december 2017]

Trolljägarna

ett svenskt tv-program där anonyma näthatare (i programmet kallade troll) spårades upp och kon­fronterades. Programmet leddes av Robert Asch­berg och sändes första omgången 2014, sedan våren 2015, sedan våren 2019. Jurist­professorn Mårten Schultz medverkade, se intervju i Resumé: länk. – Se tv3.se/trolljagarna.

[näthat] [ändrad 23 januari 2019]