patenttroll

(patent troll) – en som skaffar patent enbart för att kunna stämma andra för patent­intrång. Trollet kan vara ett företag eller en enskild person. Uträkningen är att mot­parten hellre gör upp i godo och betalar ersättning för det påstådda patent­intrånget, även om det är tvivel­aktigt, än att de ägnar flera år åt att processa om saken. – Patent­troll kan antingen själva söka patent (ofta på upp­finningar med låg uppfinnings­höjd) eller köpa upp patent från andra, men utan avsikt att använda patenten i produktion. – Patent­troll kallas i mer formella samman­hang på engelska för patent assertion entities (PAE) eller för non-practicing entities (NPE), på svenska företag utan verk­sam­het. – Läs också om det engelska ordet troll.

[patent] [ändrad 15 oktober 2018]

upphovsrättstroll

(copyright troll) – företag eller person som systematiskt begär skadestånd av andra för intrång i upphovsrätten. – Ofta gäller det upphovsrätt till verk som före­taget har skaffat rätten till enbart för att kunna begära sådana skadestånd. Även om påståendena om intrång i upphovsrätten är dubiösa hoppas före­taget att den utpekade parten ska betala skade­ståndet hellre än att bestrida kravet och tvingas gå till domstol. – I ett fall som blev känt i mars 2017 erkände den amerikanska advokaten John Steele att han och en kollega hade spelat in porrfilmer och lagt ut dem på bland annat Pirate Bay för att sedan kunna stämma de som laddade ner filmerna för brott mot upphovsrätten. – Se detta pressmeddelande från amerikanska justitiedepartementet. – Se också patenttroll, porn troll och troll.

[upphovsrätt] [ändrad 16 oktober 2019]

porn troll

”porrtroll” – företag som begär skade­stånd av personer som påstås ha laddat ner porno­grafi från inter­net. Pornografin är, eller påstås vara, skyddad av upphovs­rätt – se porrutpressning. – Ut­räk­ningen är att den utpekade ska betala skadeståndet hellre än att be­strida kravet, försvara sig inför domstol och bli känd som porrtittare. – Se också copyright troll, patenttroll, sextortion och troll.

[bluff och båg] [it-relaterad  brottslighet] [upphovsrätt] [ändrad 21 april 2020]

troll

  1. nättroll, internettroll – en som skriver provokativa saker på internet, eller kommer med uppen­bart felaktiga påståenden för att skapa uppståndelse. – Från början: en som gör det för att skapa irritation, och för att skratta åt alla som låter sig luras, till exempel genom att de kommer med allvarligt menade rättelser av avsiktliga och provokativa fel. I denna betydelse kommer ordet troligen av trolling (fiskesättet dragrodd, se Wikipedia), som i ”trolling for suckers”, men det skadar förstås inte att engelska troll också har samma betydelse som på svenska. – Se också concern troll och trollfabrik. – Numera kallas ofta alla som skriver dumma och provokativa saker för troll, även om de gör det på fullt allvar, som näthatare. Ibland kallas alla som säger emot för troll. – I boken This is why we can’t have nice things (länk) från 2015 hävdar Whitney Phillips (länk) att trollens beteende bygger på samma ”affärsmodell” som vanliga massmedier. – Se också trollfilter. – Trollens inlägg kallas på engelska ibland för flame bait. – Jämför med bozo, griefer, lamer, n00b och sea‑lion;
  2. – se patenttroll, upphovsrättstroll och porn troll;
  3. to troll – att surfa, att söka information på webben.

– Ordet: Troll kan dels ha att göra med substantivet troll i samma betydelse som på svenska, men det kan också anspela på trollingdragrodd, eller på det ljudlika trawl (som i trålning) i betydelser som genomsöka, håva in.

[illa omtyckta personer] [näthat] [troll] [ändrad 1 maj 2020]

trollfilter

åtgärd som utestänger troll från diskussioner på internet. Alltså personer som skriver provocerande, hatiska, kränkande eller olagliga saker, vanligtvis anonymt. – Notera att det inte finns något program som kallas för trollfilter. Vanligtvis brukar ”trollfilter” innebära att man kräver registrering och inloggning för alla som vill göra inlägg i en diskussion. – Se också bozo filter.

[diskussioner] [ändrad 24 november 2019]