Tay

chattrobot från Microsoft*. – Tay provkördes på Twitter den 23 mars 2016, men drogs snabbt tillbaka efter att den hade börjat hylla Hitler och trakassera andra twittrare, särskilt kvinnor. Detta anses bero på ett angrepp där många personer bombarderade Tay med nazistiska och kvinnoförnedrande tweetar. Tay har inga egna åsikter eller kunskaper, utan lär sig genom att analysera och ta efter vad andra skriver på Twitter. – Se inlägg på Microsofts blogg. – Läs också om Xiaoice.

Follow Friday

tilldragelse på Twitter: varje fredag tweetar användare på Twitter tips om andra användare som man kan följa. Tipsen markeras med hashtaggen* #FF.

droidrage

raseri mot telefoner med operativsystemet Android. – I slutet av 2012 startade Microsoft en kampanj på Twitter under namnet #DroidRage där folk upp­mana­des att skicka in klagomål på Android.

Politwoops

webbsajt som sparar tweetar som politiker har tagit bort från Twitter* efter att de först har publi­cerat dem. – Twitter stoppade Politwoops i maj 2015 genom att blockera dess tillgång till Twitter. Motiveringen var hänsyn till använd­arnas personliga integritet. Men i januari 2016 har Politwoops öppnat igen efter en överens­kom­melse med Twitter. – Poli­twoops finns i många länder, men inte i Sverige. – Se politwoops.com. – – Poli­twoops publiceras av Sunlight Foundation (länk).

shade

throw shade – att prata illa om någon. Uttrycket används i synnerhet om inlägg på Twitter.

retweet

återpublicering av någon annans inlägg (tweet)Twitter. Man pub­li­cerar då in­lägget på sin egen sida och markerar det med ordet retweet eller med RT. Twitter kallar det för retweet även på svenska.