subtweet

i Twitter: en tweet som handlar om en bestämd person, men som inte nämner personen på ett sökbart sätt. Det är ändå uppen­­bart för många vem det handlar om. – Läs mer på About.com (länk). – Ordet: Samman­drag­ning av sub­liminal och tweet. (Sub­liminal syftar på något som vi inte upp­fattar med­vetet, men på­verkas av ändå.)

följa

(follow) – om Twitter och andra mikro­bloggar: abonnera på alla inlägg (tweetar) som någon annan skriver. Inlägg från de som du följer visas auto­ma­tiskt i ditt Twitter­flöde (eller mot­svarande i andra mikro­bloggar). Den som följer någon annan kallas för följare. – Att sluta följa någon kallas på engelska för to unfollow.

tweet

en tweet – inlägg på Twitter; to tweet – att göra inlägg på Twitter, att tweeta. – Att tweeta är det ord som används i Twitters svenska version (inte ”att twittra”). – Se också iceberg tweet, retweet och sub­tweet. – I fyllan, se dweet.

twitterverse

twittervärlden, twitteruniversum – det som ut­spelar sig på mikro­bloggen* Twitter.

milliwheaton

skämtsam måttenhet: 500 följare på Twitter. Uppkallad efter skådespelaren Wil Wheaton (länk – ha tålamod) som lär ha en halv miljon följare på Twitter.

xrsone

hemlighetsfull hackar-sajt som i mars 2015 publi­ce­rade en lista över 9 200 Twitter-konton som till­­hörde, eller påstods till­­höra, an­hängare till terrorist­orga­nisa­tionen ””Islamiska staten””, IS. Kart­lägg­ningen hade gjorts i samarbete mellan Anonymous och hackar­orga­nisa­tionerna Ctrlsec och Ghostsec.

global superdialekt

dialekt som kännetecknar ett mycket stort område. Ibland hela länder. Två språkforskare har, genom att undersöka inlägg på Twitter, kunnat konstatera att den spanskspråkiga världen kan delas in i ett fåtal superdialekter. Samma sak gäller säkert för andra språk som är spridda runt jordklotet, som engelska. (Det finns givetvis också lokala och regionala dialekter.) – Med dialekt menas ord, uttryck och uttal som kännetecknar personer från en viss del av ett språkområde. Äldre dialektforskning byggde på personliga intervjuer och omfattade därför av praktiska skäl bara ett mindre antal uppgiftslämnare. – Se artikel i MIT Technology Review (länk).

url-förkortare

(url shortener) – även webbadressförkortare – tjänst som skapar korta webbadresser (url:er) som ersätter långa. Den korta webbadressen går i själva verket till den tjänst som tillhandahåller url-förkortaren. Där slås den långa, fullständiga adressen upp och besökaren slussas vidare till den destinationen. Detta går normalt så fort att bytet inte märks. Syftet är att ge sidor webbadresser som en människa kan komma ihåg, och som kan tas med i texten på mikrobloggar som Twitter. En känd url-förkortare är Tinyurl, men det finns flera.