hashtag activism

(eller hash tag activism) – när man använder en hashtag (se hashtagg) i Twitter för att markera stöd åt en rörelse eller aktivitet. I synnerhet när man inte gör mer än så.

ifttt

if this, then that – enkel tjänst som låter användare utan kun­skaper i pro­gram­me­ring ange hur infor­mation auto­ma­tiskt ska över­föras mellan olika inter­net­base­rade tjänster. – Som namnet be­­skriver: man anger först en hän­delse, till exempel att en viss person skriver en tweetTwitter. Sedan anger man vad datorn ska göra när den hän­del­sen in­­träffar – till exempel vidare­­befordra tweeten till ett e-post­konto. Re­sul­­ta­tet blir vad som annars kallas för skript, men ifttt kallar det för recept. – Tjänsten ifttt fungerar ihop med ett antal andra inter­net­­ba­se­rade tjänster. – Se ifttt.com.

Lulzsec

Lulz Security – anonym hackar-grupp som i juni 2011 begick data­intrång mot ameri­kanska senaten samt mot kända före­tag och orga­nisa­tioner. Kallar sig också för the Lulz Boat. – Lulz­­sec meddelade i slutet av juni 2011 genom Twitter att gruppen har upplösts. – Mer i Wiki­pedia* (länk). – I mars 2012 slog FBI till mot med­lem­mar av Lulzsec, och fem personer åtalades för stämp­ling till brott. Det uppgavs då att en ledande person inom Lulzsec, Hector Mon­segure, känd som Sabu, hade tjallat på de andra sedan sommaren 2011. – I maj 2013 dömdes fyra medlemmar av Lulzsec i Stor­bri­tan­nien till fängelse­­straff. – Se också Operation Antisec.