NetzDG

Netzwerkdurchsetzungsgesetz – tysk lag mot näthat och falska nyheter. – Lagen, som antogs av Förbundsdagen i juni 2017, ålägger sociala medier att ta bort uppenbart olagliga inlägg inom 24 timmar. Om de inte gör det kan de dömas att betala höga straffavgifter. I mer tveksamma fall har de sju dagar på sig att pröva om inlägget är olagligt och att sedan, om så befinns vara fallet, ta bort det. – Lagen har mött skarp kritik för att den leder till självcensur – sociala medier kommer hellre att ta bort tveksamma inlägg än att riskera höga böter – och bland annat Facebook anser att lagen strider mot den tyska grundlagen. NetzDG gäller för sociala medier, men inte för tidningar och tidskrifter. – Netzwerkdurchsetzungsgesetz kan översättas med ”nätverksverkställighetslag”. Lagens fullständiga namn är Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Den är också känd som Facebook-Gesetz, Facebooklagen. – Lagtexten finns på denna länk.

[desinformation] [förkortningar på N] [lagar] [näthat] [18 april 2018]

LiMux

  1. – ett utförande av Linux, utvecklat för staden Münchens förvaltning. Det ingick i stadens projekt för att helt gå över till program med fri och öppen källkod. Utvecklingen påbörjades 2003. Då var LiMux baserat på Debian, men från 2010 var det baserat på Ubuntu. I februari 2017 beslöt Münchens stadsfullmäktige att gå till­baka till Windows;
  2. – namn på Münchens hela projekt för att gå över till fri och öppen källkod. I det ingick inte bara operativsystemet LiMux, utan också till exempel WollMux, en programsvit baserad på Openoffice.org och LibreOffice. – München lyckades aldrig med att helt ersätta Windows med fri och öppen källkod, och ska senast år 2020 ha gått tillbaka till Windows till en kostnad av 90 miljoner euro (se artikel i Heise Online).

[linuxdistributioner] [nerlagt] [programsviter] [ändrad 6 september 2018]

Zeiss smart glasses

linser för interaktiva glasögon, utveck­lade av tyska optikföretaget Zeiss. De visades upp i januari 2016. – Linserna är utformade för att monteras i bågar med normalt utseende, och skiljer sig knappt märkbart från vanliga glasögon­linser. Linserna kan slipas med styrka som vilka glasögon­linser som helst. – Lins­erna har ett litet parti i kanten som är slipat som en fresnellins (se Wikipedia), och som projicerar en bild från en mycket liten projektor som är monterad i bågarna. Bilden verkar då sväva i luften framför bäraren (en virtuell bild). Det hela kan styras från en smart mobil eller en smart klocka. – Tekniken är inte beroende av något särskilt operativsystem: det är i grunden bara ett sätt att projicera bilder. De första testarna uppger att skillnaden i vikt jämfört med vanliga glasögon är omärkbar, och att det fresnelslipade partiet av linserna knappt syns. – Zeiss tillverkar inte bågar, utan tänker sälja linserna till företag som vill använda dem i interaktiva glasögon. – Se pressmed­delande från Zeiss (borttaget). – I samarbete med Deutsche Telecom har Zeiss bildat bolaget Tooz (tooztech.com) för att utveckla tekniken.

[glasögon] [ändrad 22 augusti 2019]

respawn

  1. – i datorspel: återuppväcka, återuppliva – återaktivering av en figur i spelet som tidigare har ”dödats”. (To spawn betyder ungefär att yngla av sig. Ordet används om fiskar och groddjur);
  2. – Respawn – tidigare: konferens i Köln för spel­utveck­lare, andordnad första gången 2013, sedan slutet av 2017 införlivad med devcom (devcom.global).

[konferenser] [spel] [uppköpt] [ändrad 5 juni 2018]

De-Mail

en tysk tjänst för elek­tronisk kommu­nika­tion, baserad på statliga krav på säkerhet och autenti­sering. – De‑Mail kan användas för säker överföring av dokument genom internet. Alla meddelanden överförs och lagras i krypterad form. Användare kan välja tilläggsfunktioner av samma slag som finns i pappers­post, till exempel re­kommen­de­rade brev och mottagningsbevis. De‑mail erbjuder också säker lagring av dokument. – För att öppna ett De‑Mailkonto måste privat­personer identi­fiera sig eller, om de öppnar kontot för ett företags räkning, visa att de har fått i uppdrag att göra det. De‑Mail kan sedan utfärda certifikat som användaren kan skicka till tredje part för att styrka att hon är rätt ägare till kontot. – Specifika­tionerna för De‑Mail fast­ställdes i tysk lag 2011, men tyska staten tillhandahåller inte tjänsten. Det gör tyska nät­opera­törer. – Se de-mail.info.

[e-post] [it-säkerhet] [ändrad 6 februari 2023]

Rapidshare

en ledande sajt som har använts för olovlig fildelning: den lades ner den 31 mars 2015. – Rapid­­share var 2010 en av de 50 mest besökta sajterna på internet, men dess popularitet minskade efter det året. Efter år av konflikter om upphovsrätt beslöt ägarna att lägga ner sajten. Rapidshare var en betalsajt. Användarna betalade en avgift och fick då disponera 50 gigabyte på Rapidshares servrar. Det som gjorde Rapidshare till en tjänst för fildelning var att varje fil som lagrades på Rapidshare fick en egen webbadress (URL). Kunden kunde sprida webbadressen fritt, och alla som hade tillgång till webbadressen kunde hämta filen från Rapidshare. Man behövde alltså vara betalande kund för att lagra filer på Rapidshare, men inte för att hämta filer. Det fanns inget index att söka i. – Rapidshare startades 2002 av Christian Schmid i Schweiz, men sajten låg först på den tyska landsdomänen .de. Den flyttades senare till rapidshare.com. Den tyska sajten stängdes 2010. Nerläggningen tycks bero på att Rapidshares ledning har försökt tillmötesgå krav från upphovsrättshavare genom att ändra inriktning på sajten till en allmän molnbaserad lagrings­sajt, men det ledde till kraftigt minskade intäkter. Under 2014 sades de flesta anställda upp, eller lämnade företaget, och utvecklingsarbetet upphörde.

[fildelning] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 14 september 2018]

Chaos computer club

(CCC) – en tysk sammanslutning av hackare. – Chaos Computer Club grundades 1981, och ägnade sig tidigt åt att knäcka svaga säker­hets­system i syfte att tvinga fram högre säkerhet. Klubben är för allmän tillgång till datorer, öppen­het och personlig integritet. – Läs mer på ccc.de. – CCC avslöjade och analyserade hösten 2011 det infiltrationsprogram som tyska polisen använder för att avläsa kommunikation på internet.

[föreningar] [hackare] [ändrad 26 februari 2019]

CryptoPhone

en smart mobil med starkt skydd mot avlyssning. – Alla samtal krypteras i telefonen och kopplas genom tillverkaren GSMK:s egna servrar. En särskild funktion övervakar tele­fonens aktivitet för att se om den har manipulerats för att till exempel koppla samtalen till falska basstationer. (Alltså basstationer som har satts upp av obehöriga för att de ska kunna avlyssna mobil­samtal.) Alla program i Cryptophone är skrivna i öppen käll­kod. – Crypto­Phone kommer från det tyska företaget GSMK. Det är en Samsung Galaxy S3, men Samsungs utförande av operativsystemet Android har bytts ut mot GSMK:s variant av Android. Kunden kan välja olika säkerhetsnivåer: ju högre säkerhetsnivå, desto mindre möjlighet att använda olika appar. – En Crypto­Phone kostar runt 25 000 kronor. – Se cryptophone.de. – Läs också om telefonerna Black†, Blackphone†, GranitePhoneSolarin och Tiger.

[it-säkerhet] [mobiltelefoner] [personlig integritet] [ändrad 19 april 2020]