Ubuntu for Android

version av Ubuntu utformad för att en mobil­telefon ska kunna användas som person­dator. – Ett komplett operativ­system med program installeras på mobilen som en app. Mobilen kan sedan anslutas till bildskärm, tangentbord och mus. Man kan då, genom att köra appen, använda det hela som en vanlig person­dator med Ubuntu. Om man byter arbets­plats behöver man bara ta med sig mobil­tele­fonen. Det krävs att mobil­tele­fonen har operativ­systemet Android. – Se ubuntu.com/devices/android.

Warty Warthog

namn på version 4.10 av operativ­systemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux*), släppt i oktober 2004. Det var den första versionen som hade namn efter ett djur. Den följdes av Hoary Hedgehog. –– Fler sorters Ubuntu.

Breezy Badger

namn på version 5.10 av operativ­systemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux*), släppt i oktober 2005. Kom efter Hoary Hedgehog och följdes av Dapper Drake(Ubuntu-versioner har sedan 2006 namn i alfabetisk ordning, men någon Ubuntu-version med namn på A finns inte, inte heller på C.) –– Fler sorters Ubuntu.

Dapper Drake

namn på version 6.06 av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux*), släppt i januari 2006. Kom efter Breezy Badger och följdes av Edgy Eft. (Dapper Drake var den distribution av Ubuntu som inledde namngivningen i bokstavsordning. Någon Ubuntu-version med namn på C fanns inte.) –– Fler sorters Ubuntu.

Edgy Eft

namn på version 6.10 av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux*), släppt i oktober 2006.  Kom efter Dapper Drake och följdes av Feisty Fawn. Eft är engelska för ’sala­man­der­unge’. –– Fler sorters Ubuntu.