Darpa

Defense advanced research projects agency – amerikanska försvars­departementets forsknings­institut. Mest känt för nät­verket arpa­net, numera mer känt som inter­net. Darpa/Arpa stödde också ut­vecklingen av tcp/ip och Berkeley-versionen av Unix. Darpa hette Arpa från starten 1958 till 1972, Darpa från 1972 till 1993, Arpa från 1993 till 1996 och sedan dess Darpa igen.

RS/6000

IBM:s serie av Unix-datorer, inklusive super­datorn RS/6000 SP. RS/6000 till verkades under det namnet under 1990-talet. År 2000 bytte produktlinjen namn till System p, som i sin tur 2008 slogs ihop med system i under det gemensamma namnet IBM Power Systems.