device file

i Unix: fil som fungerar som gränssnitt för en drivrutin. – Detta har att göra med principen att Unix hanterar all ansluten utrustning (mus, skrivare, bildskärm med mera) som filer. Operativsystemet skickar vid behov instruktioner till en device file, som i sin tur skickar instruktioner till motsvarande drivrutin, och drivrutinen skickar instruktioner till hårdvaran. Detta förenklar programmeringen: instruktionerna till en device file är enklare och mer allmänna än instruktionerna till drivrutinen. – Förkortas dev. Kallas också för special file. I Windows är motsvarande term bara device. På svenska används ibland översättningen enhetsfil.

SunOS

namn på suns operativsystem från starten 1982 till lanseringen av Solaris 1992. En version av Unix. Döptes 1992 retroaktivt om till Solaris version 1.

musknapp

fjädrande knapp på mus, används när användare vill tala om för datorn att hon vill göra något med det objekt på bildskärmen som musen pekar på. Man gör det genom att klicka på musknappen. Möss för Windows har två knappar, se vänster musknapp och höger musknapp. Möss för Macintosh har normalt bara en knapp. Andra Unix-baserade operativsystem brukar ha möss med tre knappar. För speciella tillämpningar finns möss med fler knappar. – På bärbara datorer brukar musknapparna vara inbyggda i datorn intill styrplattan. De brukar ändå kallas för musknappar. – På handhållna datorer och mobiltelefoner med pekskärm finns inga musknappar, utan man utför motsvarigheten till att klicka på andra sätt, antingen genom att knacka lätt på bildskärmen eller genom att sätta fingret eller en penna mot bildskärmen.

mjuk länk

(soft link eller symbolic link) – i Unix: en fil som bara består av en länk till en annan fil. I praktiken bara ett filnamn och en pekare till en annan fil. (Länken går till filnamnet, inte till filens inode.) Det motsvarar en genväg i Windows. Program och instruktioner som anropar den mjuka länken exekveras i målfilen. Det är alltså ingen skillnad mellan att anropa den mjuka länken och att anropa målfilen, utom i ett fåtal fall som vid backup. En skillnad mellan en mjuk länk och en hård länk är att en mjuk länk kan peka på en fil i ett annat filsystem, vilket en hård länk inte kan. En annan skillnad är att den mjuka länken och målfilen existerar oberoende av varandra – raderar man den mjuka länken påverkas inte målfilen. En mjuk länk kan också, till skillnad från en hård länk, peka på en fil som inte har skapats än, eller som har raderats. I sådana fall fungerar länken givetvis inte.

Irix

SGI:s version av Unix, nedlagd 2006. Sedan slutet av 1990-talet satsar SGI främst på Linux.

guix

syftar på nybörjare som inte klarar av Unix eller Linux utan grafiskt användargränssnitt (gui).

Ritchie, Dennis

(1941——2011) – amerikan, upphovsman till Unix tillsam­mans med Ken Thompson (länk); upphovsman till program­språket C. – Från 1967 var han forskare på Bell Labs. Han belönades 1983 med Turing­priset* (länk) och 1998 med USA:s National medal of technology and innovation (länk).