make

ett vanligt verktyg i Unix för att sätta samman ett program (”target”) av olika moduler med ledning av instruktionerna i en makefile.

Bell Labs

amerikanskt forskningsinstitut, numera ägt av Nokia. – Bell Labs har spelat stor roll i datorhistorien genom uppfinningen av transistorn 1947 och genom utvecklingen av Unix. – Bell Labs grundades 1925 och har en tradition av fri forskning inom många områden. De som blev anställda som forskare på Bell Labs hade under institutets storhetstid frihet att i stort sett göra vad de ville. Många forskare på Bell Labs har fått Nobelpris. – Bell Labs, som har huvudkontor i den lilla staden Murray Hill i New Jersey, tillhörde från början AT&T, men ingick sedan 1997 i Lucent, från 2006 i Alcatel––Lucent och därmed, sedan 2016, i Nokia. (En mindre del av Bell Labs fördes 1997 till AT&T och blev AT&T Labs.) – Efter att Lucent gick ihop med Alcatel skars verksam­heten på Bell Labs ner drastiskt. – Bell Labs webb­sidor finns på bell-labs.com.

Darpa

Defense advanced research projects agency – amerikanska försvars­departementets forsknings­institut. Mest känt för nät­verket arpa­net, numera mer känt som inter­net. Darpa/Arpa stödde också ut­vecklingen av tcp/ip och Berkeley-versionen av Unix. Darpa hette Arpa från starten 1958 till 1972, Darpa från 1972 till 1993, Arpa från 1993 till 1996 och sedan dess Darpa igen.

RS/6000

IBM:s serie av Unix-datorer, inklusive super­datorn RS/6000 SP. RS/6000 till verkades under det namnet under 1990-talet. År 2000 bytte produktlinjen namn till System p, som i sin tur 2008 slogs ihop med system i under det gemensamma namnet IBM Power Systems.

Risc OS

operativsystem för persondatorer, obesläktat med Unix och Linux. Eftersom det tar lite plats och är enkelt har det anpassats för miniatyrdatorn Raspberry Pi. Risc OS tillhör det brittiska företaget Castle Technology (länk), men källkoden förvaltas av Risc OS Open (länk). Risc OS bygger på det operativsystem som på 1980-talet utvecklades av Acorn för BBC:s persondator BBC Micro. Versionen för Raspberry Pi kan laddas ner här.