Wisdom 2.0

återkommande konferens med medi­tation, yoga, mind­ful­ness och liknande. En stor del av del­tagarna kommer från it-företag. – Kon­­fe­­rens­er­na har anord­nats sedan 2009. Huvud­konferensen är i febru­ari–mars varje år i San Francisco, men det anordnas också Wisdom 2.0-kon­ferenser i New York (Wisdom 2.0 Business) och 2014 även i Dublin, Irland. – Se wisdom2summit.com. – Läs också om tillägget 2.0.

[konferenser] [ändrad 29 januari 2018]

Defcon

Hacka med ett leende.
Hacka med ett leende.
  1. – även: Def Con – en konferens om it-säker­het, anordnad i Las Vegas varje sommar sedan 1993 i Las Vegas. Kallas ofta för hackar‑konferens. – Bland deltagarna finns experter på it-säkerhet, representanter för myndigheter, polis och säkerhetsorganisationer samt många så kallade hackare – privat­personer med ett aktivt intresse för it-säker­het och hur man kringgår den. Under konferenserna anordnas bland annat tävlingar i att knäcka system för it‑säker­het. – Se Defcon.org (nere i december 2018);
  2. – beredskapsskala som används av USA:s krigsmakt. Det är en femgradig skala där DEFCON 5 står för fredstid och DEFCON 1 står för fullt krig. Det är en förkortning för Defense readiness condition:
  3. Defcon: Everybody dies – ett datorspel där man leker kärnvapenkrig. Det har funnits sedan 2006 och kommer från brittiska Introversion Software. – Se introversion.co.uk/defcon/.

[it-säkerhet] [konferenser] [krig] [spel] [ändrad 22 december 2018]

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

 

Echelon

signal­spanings­organisation som drivs av USA, Stor­britannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det påstås att Echelon av­lyss­nar, eller kan av­lyssna, all radio-, tele- och data­­­kommu­ni­ka­tion över Atlanten och i stora delar av världen, även privata med­­de­landen. Det påstås också att systemet används för före­tags­­­spionage för att gynna i synner­het ameri­kanska före­tag gent­emot icke-ameri­kanska kon­­kur­renter. – EU har publicerat en kritisk rapport om Echelon, se här. – Mer i Wikipedia. – Uttal: Echelon kan uttalas på två sätt på engelska: med engelskt sje-ljud eller med tsch-ljud.

[avlyssning]

Gnomedex

tidigare årlig it-konferens i USA. Den anordnades 2001—2011. – Gnome­dex var känt för sin enkla, avspända stil: del­tagar­avgifterna var låga, och det fanns bara en före­drags­sal. Sam­tidigt sponsrades Gnome­dex av ledande pro­gram­företag, och före­drags­hållarna brukade vara väl­kända personligheter. Flera gånger använde stora företag Gnome­dex för att släppa viktiga nyheter. – Arrangör var bloggaren Chris Pirillo och hans sajt Lockergnome (länk). – Gnome­dex hade inget med användargränssnittet Gnome att göra. (Ord­för­klaring finns under Gnome.) – Sajten gnomedex.com är nerlagd.

[konferenser] [nerlagt] [ändrad 16 april 2019]

Silicon Beach

område i Los Angeles-trakten med många it‑företag. Silicon Beach ligger nordväst om centrala Los Angeles och sträcker sig från Santa Monica till Venice, ungefär fem kilometer. – Namnet anspelar på Silicon Valley.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Route 128

område runt Boston och Cambridge där det förr fanns många it‑företag. Ett tidigt Silicon Valley. Stor­hets­tiden var på 1970- och 1980‑talen. I området fanns bland annat Digital, Data General, Wang och andra företag som Thinking Machines. De flesta av dem är numera antingen ner­lagda eller upp­köpta. – Route 128 har namn efter en kring­farts­led som går söder, väster och norr om Boston.

[platser] [ändrad 4 maj 2017]