Communications decency act

CDA –– avskaffad amerikansk lag som för­bjöd sexuella yttranden på inter­net om barn kunde se dem. (Med yttranden menas här text, ljud och bild.) – Lagen, som in­fördes 1996, gjorde alla in­blandade –– operatörer, an­svar­iga för webb­­sidor och del­­tagare i dis­kus­sions­­forum –– an­svariga för att se till att barn inte fick se något som kunde räknas som oan­ständigt. Efter hård kritik avskaffades lagen 1997 av USA:s högsta dom­stol. –– Lag­­texten (som alltså inte gäller) på engelska finns här. –– 1998 in­förde USA:s kon­gress en annan lag med samma syfte, Child online protection act.

[lagar]

Child online protection act

COPA –– avskaffad amerikansk lag som förbjöd kommersiella or­ga­ni­sa­tioner att visa porno­grafiskt material på internet för barn. Den röstades igenom i USA:s kon­gress 1998. – Men lagen visade sig svår att tillämpa, och trädde i praktiken aldrig i kraft. Den avskaffades definitivt 2009 genom ett beslut av USA:s högsta domstol. – Copa var en uppföljare till den likaså avskaffade lagen Communications decency act (CDA). – –Läs också om Children’’s online privacy protection act (Coppa) och om Internet safety act.

[barn] juridiska lagar

Calea

Communications assistance for law enforcement act –– amerikansk lag från 1994 om avlyssning av tele- och datakommunikation. – Lagen ger staten rätt att avlyssna telefon­samtal och data­kommunikation under vissa omständigheter, som vid hot mot landets säkerhet. Tele­operatörerna är skyldiga att göra avlyssning möjlig. –– Läs om Calea på FCC:s sajt, klicka här. –– Fler juridiska lagar.