whereware

skämtsam beteckning på tekniker som håller reda på och visar var människor finns, till exempel med hjälp av gps eller mobil­telefoni­teknik. – Fler ord på ware.

abandonware

veteranprogram – program som inte längre säljs eller under­­hålls av till­verk­­a­ren. (Jämför med veteranbilar.) Ofta finns det webb­­sidor som till­­handa­­håller veteran­­program för ner­­ladd­ning, med eller utan till­stånd av den ursprungliga till­­verk­a­ren.

[mjukvara] [nostalgi] [ware]

shelfware

  1. – program som köps i butik (där det står på en hylla), till skillnad från program som laddas ner från nätet;
  2. – program som står oanvänt i en låda på en hylla.

[mjukvara] [ord på -ware] [ändrad 14 juli 2014]

warez

  1. –  beteckning på datorprogram i engelskspråkig jargong;
  2. –  ofta: piratkopierade spel och andra program som sprids gratis genom filutbyte. – De som sprider warez kallas ibland för warez d00dz (= dudes).

– Warez är en till­krång­lad stavning (se leet) av plural­formen av ware som i soft­ware. En ännu mer till­krång­lad stavning är w4r3z.

[jargong] [mjukvara] [ord på ware] [ändrad 18 april 2017]

ware

(program) – vanligt slutled i namn på olika typer av program och andra produkter. – De mest kända orden inom it på -ware är hardware och software, se mjukvara. – Ware ska tolkas som -vara i råvara (alltså gods, stoff, grejer) snarare än som vara i handelsvara (sådant som är till salu). Många företag och produkter heter också något på -ware. En del av orden är till­fälliga skämt, andra är allmänt accepterade. – Ware är oräkne­bart (finns inte i plural) i vanlig engelska, men läs också om warez.

[jargong] [mjukvara] [ord på ware] [ändrad 18 april 2017]

Slackware

Slackare?

version av Linux, utvecklad 1993 av Patrick Volker­ding (webb­sida). – Slackware är ett enkelt ut­förande av Linux i den be­märkelsen att det är enkelt för den som be­härskar Unix. – Slack­­ware är den äldsta distributionen av Linux som fort­­farande ut­vecklas. – Se slack­ware.com. –  Namnet: An­spelar på to slack, ungefär att slappa, ett eftersträvans­­värt till­stånd enligt skämt­religionen Church of the sub­­genius (länk).

[linux] [ändrad 4 september 2017]

demoware

demoprogram – version av datorprogram avsett för upp­vis­ning, van­ligt­vis med en be­gränsad upp­sätt­ning funk­tioner. – Fler ord på ware.

Stasiware

kritisk benämning på dåvarande HP:s runt år 2000 före­slagna Encryp­tion policy framework. Det var ett system där där kryptosystem bara skulle kunna aktive­ras med en kod som staten skulle tillhandahålla. – Öknamnet syftar på den öst­tyska säker­hets­polisen Stasi (se Wikipedia). – Fler ord på ware.

[kryptering] [ändrad 18 december 2018]