vaporware

dunstprogram, dunstvara – program eller andra produkter som i förhandsreklamen har lysande egenskaper, men som aldrig levereras.

[mjukvara] [ord på -ware] [ändrad 21 december 2017]

utpressningstrojan

(ransomware) – trojansk häst som gör den infekterade datorn oanvändbar, och som kräver att datorns ägare betalar en lösensumma för att datorn ska bli användbar igen. I vissa fall står det att trojanen kommer från polisen (en polis­trojan) och är ett straff för att man har laddat ner upp­hovs­­rättsligt skyddat material. Polisen gör naturligtvis aldrig något sådant, och beskyllningen är en ren chansning. Det är ingen idé att falla för utpressningen och betala, för det är ovanligt att datorn verkligen blir ”upplåst”. – Utpressningstrojaner kallas också för utpressningsprogram eller gisslan­program, och man talar ibland om digital kidnappning. – Se också Cryptolocker, Prisonlocker och Blackshades. – Språkligt: Den ursprungliga betydelsen av gisslan är en eller flera personer som den ena parten i en konflikt lämnar över till den andra parten som del av en uppgörelse. Den andra parten behåller sedan gisslan tills vissa villkor har uppfyllts, eller tills vidare. Ordets betydelse har senare glidit över till ”att ta gisslan”, alltså att tillfångata människor och hålla dem fångna, eventuellt hota att döda dem, om inte vissa villkor uppfylls. 

[skadeprogram] [ändrad 10 maj 2019]

mellanprogram

även: mellanvara, anpassnings­pro­gram, på engelska middle­ware – program som för­med­lar arbets­upp­gifter mellan an­vänd­ar­nas program och dator­nätets re­surser som data­baser. – Mellan­pro­gram­mens uppgift är att förenkla an­vänd­a­rens arbete genom att omärk­ligt lösa ett antal problem. Sådana problem är att hålla reda på var re­surser finns, att styra trafiken mellan an­vänd­arna och data­bas­er­na så att den blir effek­ti­vare och att över­sätta mellan olika pro­gram­språk och proto­koll. – En vanlig typ av mellan­program är trans­aktions­hante­rare (transaction managers), som styr trafiken mellan klient­pro­gram­men och data­bas­erna i ett nätverk. – Ordet mellanprogram/middleware var närmast en klyscha på 1990-talet, men i dag är mellan­pro­gram av olika slag en själv­klar­het i de flesta it-system. – Se också Data­term­gruppen* (länk). – Fler ord på ware.