webbserver

(web server) – server som lagrar information som är tillgänglig genom webben och levererar den till besökare. Webbservern tar emot besökarnas begäranden om webbsidor och skickar sidorna till dem. Webbservern kan också sammanställa sidor av material från en databas. Termen webbserver används både om den dator (server) som används och om det program som sköter materialet och kommunikationen. – I webbadresser (url:er) markeras webbservern ofta med förkortningen www. Detta är inte obligatoriskt.

webbsida

(web page) – dokument som är åtkomligt genom webben och nås med en webbadress (url). En webbsida är ett sammanhängande dokument med text, bild, video och ljud, och den kan vara hur lång som helst. Kallas även för ”hemsida”. Flera webbsidor som hör ihop kallas för webbplats (web site) eller sajt.

weblet

  1. ”miniwebb” – flera webbsidor som är tillgängliga från en gemensam webbadress (url) och som hör ihop på något sätt. Ska inte förväxlas med en webbplats, även om skillnaden i vissa fall är liten. En weblet är en mindre samling webbsidor som tematiskt hör ihop och som kan ingå i en webbplats;
  2. – i tv-industrin: nystartat tv-bolag som inte sänder hela veckan – kallas också för netlet.

välkomstsida

(welcome page) – den första sida som en besökare ser på en webbplats. Detta under förutsättning att besökaren har angett webbplatsens grundläggande webbadress (url) utan tillägg, till exempel www.idg.se. Observera att besökare automatiskt kan slussas vidare till en sida med en annan webbadress: till exempel hamnar den som anger adressen www.computersweden.se direkt på computersweden.idg.se. Det är då computersweden.idg.se som är Computer Swedens välkomstsida. Välkomstsidor kan också kallas för hemsidor eller, om det gäller tidningar på internet, för förstasidor.

spindel

(spider) – program som samlar in information från webbsidor till sökmotorer. Spindeln besöker webbsidor och sammanställer listor över alla ord (ibland även bilder) på varje webbsida tillsammans med sidans webbadress, ofta även ordens plats på sidan. Sökmotorn sammanställer sedan informationen till ett index. Spindeln hittar hela tiden nya webbsidor att besöka genom att den följer alla länkar på webbsidorna. Spindlar gör också återbesök på sidor som de redan har besökt för att se ifall de har ändrats: hur ofta det blir återbesök styrs ofta av regler som bedömer hur ofta en sida förändras. Spindlar kallas även för krypare och robotar, på engelska crawlers och robots, ofta förkortat till bot (som också har andra betydelser, se bot).

sip uri

adressystem för internettelefoni, används i protokollet sip. Adresserna i sip uri liknar e-postadresser till formen. De är en typ av uri, en mer generell variant av url (webbadress). Den officiella beskrivningen av uri finns här – Se också sips uri.

relativ länk

(relative link) – en länk som anger hur man hittar en fil från det dokument som innehåller länken. Det är alltså inte en absolut länk (en komplett webbadress, url), som fungerar från vilken plats som helst. Relativa länkar kan användas för att länka till ett dokument på samma server eller i samma nätverk. Det blir då en kortare länk än en komplett webbadress, vilket sparar plats och minskar risken för fel. Webbadressen för ett dokument med relativ länk fungerar bara om man klickar på länken när man redan har öppnat dokumentet.