Yandex

  1. – ryskt internetföretag som driver Rysslands största sökmotor. – Yandex har också e-post, data­lag­ring, betaltjänster och ett socialt nätverk. – Yandex startades 1993 av Arkadij Volosj och Ilja Segalo­vitj. De hittade på namnet Yandex som står för ”yet another indexer”. – Yandex sökmotor lanserades 1997. Sökmotorn uppges ha 60 procent av sök­motor­marknaden i Ryssland. Yandex är också verksamt i Kazakhstan, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. – Se yandex.com (på engelska). – Fler sök­motorer;
  2. Yandex browserwebbläsare från Yandex. Den lanserades 2012. Den är baserad på Chromium och har Yandex som förvald sökmotor. Den samlar inte in någon information om användarens sökningar. – Se browser.yandex.com.

[webbläsare]

signaturinsamling

(fingerprinting) – kartläggning av egen­skaper hos program, filer eller maskiner (signaturer) i syfte att identi­fiera dem. Används vanligt­vis för att före­bygga och stoppa data­intrång och oönskade program. Data­virus kan kännas igen på sin signatur. Även oskyldiga program som webb­läsare har en signatur eller profil, grundad på exakt vilken version det är, vilket operativ­system det arbetar mot (vilket bygge) och vilka insticks­program och tillägg det har. Dessa egen­skaper med­delas när man anropar en webb­server från webb­läsaren. Det gör att man på server­sidan med hög träff­säker­het kan känna igen en individuell webb­läsare bland tusen­tals andra, även om användaren använder tekniker för att dölja varifrån anropet kommer. – Men se fraud­fox. ( – För­växla inte fingerprinting med foot­printing, som är något annat.)

Epic

  1. – Electronic privacy information center –– amerikansk organisation för skydd av personlig integritet och med­borgerliga fri­heter på inter­net. – Se epic.org;
  2. – explicitly parallel instruction computing –– den processor­arkitektur som används i Intels 64-bitars­processorer. Epic skiljer sig från risc och cisc, och är konstruerat med tanke på parallell data­behandling. –– Läs mer på Intels webb­sidor (länk);
  3. – episk –– sedan 00-talet: ”jättestor” (i positiv eller negativ bemärkelse). – Epic fail –– stort misslyckande, dundertabbe. –– Ordet epic syftar från början på epos, lång, ofta historisk, berättelse: of epic length – lång som ett epos, alltså mycket lång;
  4. – Epic –– webbläsare för anonym och spår­lös surfning. – Epic är alltid inställd på privat surfning. Alla data som har sparats på användarens dator under ett pass raderas automatiskt när man stänger av Epic. Sökningar på sök­motorer slussas genom en proxy för att sök­motorn inte ska kunna identifiera den som gör sökningen. Alla anrop till webb­servrar förses med rubriken Do not track. Användaren kan välja att låta alla anrop till webbsidor gå genom en proxy, vilket innebär att man surfar genom en anonymitets­server. – –Epic är baserad på Chromium. –– Epic finns på epicbrowser.com. – Fler webbläsare.

applet

litet program. – Ordet kommer av engelska app­lic­ation, och be­­teck­nar oftast ett litet pro­gram som lätt kan sändas över inter­­net. En applet är numera oftast en Java-applet. – Kri­te­riet på en Java-applet är, förutom att den är skriven i Java, att den bara kan köras från en webb­läsare. Van­ligt­­vis är det ett re­la­tivt litet program som snabbt kan skickas över webben, men i princip kan en Java-applet vara hur stor som helst. – Ordet applet fanns i be­tydelsen ’litet pro­gram’ innan Java kom. – Jäm­­för med app.