signaturinsamling

(fingerprinting) – kartläggning av egen­skaper hos program, filer eller maskiner (signaturer) i syfte att identi­fiera dem. Används vanligt­vis för att före­bygga och stoppa data­intrång och oönskade program. Data­virus kan kännas igen på sin signatur. Även oskyldiga program som webb­läsare har en signatur eller profil, grundad på exakt vilken version det är, vilket operativ­system det arbetar mot (vilket bygge) och vilka insticks­program och tillägg det har. Dessa egen­skaper med­delas när man anropar en webb­server från webb­läsaren. Det gör att man på server­sidan med hög träff­säker­het kan känna igen en individuell webb­läsare bland tusen­tals andra, även om användaren använder tekniker för att dölja varifrån anropet kommer. – Men se fraud­fox. ( – För­växla inte fingerprinting med foot­printing, som är något annat.)

Epic

  1. – Electronic privacy information center –– amerikansk organisation för skydd av personlig integritet och med­borgerliga fri­heter på inter­net. – Se epic.org;
  2. – explicitly parallel instruction computing –– den processor­arkitektur som används i Intels 64-bitars­processorer. Epic skiljer sig från risc och cisc, och är konstruerat med tanke på parallell data­behandling. –– Läs mer på Intels webb­sidor (länk);
  3. – episk –– sedan 00-talet: ”jättestor” (i positiv eller negativ bemärkelse). – Epic fail –– stort misslyckande, dundertabbe. –– Ordet epic syftar från början på epos, lång, ofta historisk, berättelse: of epic length – lång som ett epos, alltså mycket lång;
  4. – Epic –– webbläsare för anonym och spår­lös surfning. – Epic är alltid inställd på privat surfning. Alla data som har sparats på användarens dator under ett pass raderas automatiskt när man stänger av Epic. Sökningar på sök­motorer slussas genom en proxy för att sök­motorn inte ska kunna identifiera den som gör sökningen. Alla anrop till webb­servrar förses med rubriken Do not track. Användaren kan välja att låta alla anrop till webbsidor gå genom en proxy, vilket innebär att man surfar genom en anonymitets­server. – –Epic är baserad på Chromium. –– Epic finns på epicbrowser.com. – Fler webbläsare.

applet

litet program. – Ordet kommer av engelska app­lic­ation, och be­­teck­nar oftast ett litet pro­gram som lätt kan sändas över inter­­net. En applet är numera oftast en Java-applet. – Kri­te­riet på en Java-applet är, förutom att den är skriven i Java, att den bara kan köras från en webb­läsare. Van­ligt­­vis är det ett re­la­tivt litet program som snabbt kan skickas över webben, men i princip kan en Java-applet vara hur stor som helst. – Ordet applet fanns i be­tydelsen ’litet pro­gram’ innan Java kom. – Jäm­­för med app.

beständig kaka

(persistent cookie) – kaka (cookie) som ligger kvar i webb­läsarens kakfil från besök till besök under lång tid (månader eller år) eller tills den raderas – antingen av användaren eller av servern som skapade kakan. – En beständig kaka behöver inte vara oför­änder­lig under sin livstid, den kan upp­dateras av webb­servern när besökaren åter­kommer till webb­platsen som la dit den. – Be­ständiga kakor finns för att webb­servrar ska känna igen åter­kom­mande be­sö­kare (egent­ligen be­sök­arnas webb­läsare) så att webb­servern kan person­anpassa webb­sidorna med ledning av sparad in­for­ma­tion från tidigare besök. Men inget hindrar an­vänd­aren från att radera be­stän­diga kakor.

Silk

En vit boll eller glob med ett S i gulbrunt och grönt. S:ets utformning påminner om sömmen på en tennisboll.
Silks märke.

Amazon Silk – webbläsaren i Amazons läsplatta Kindle Fire. Den används också i mobiltelefonen Fire.– Silk bygger på teknik från Chromium. Den är gjord för att fungera tillsammans med Amazons servrar: vissa webbsidor som användarna hämtar förbearbetas på Amazons servrar, andra inte. Det kallas för split browser architecture. Det leder till att användarens surfhistoria sparas på Amazons servrar, men Amazon uppger att uppgifterna bara ligger kvar i 30 dagar. Den som önskar kan stänga av kopplingen till Amazon och surfa ”off-cloud” (”molnfritt”). – Silk finns inte för nerladdning. Men i praktiken är det möjligt att installera och köra Silk på surfplattor och smarta mobiler med Android. – Se Amazons webbsidor. – Fler webbläsare.