unii

förkortning för unlicensed national information infrastructure – de radiofrekvenser mellan fem och sex gigahertz som bland annat används av wi-fi. Frekvensområdet får användas fritt: tillstånd eller anmälan krävs inte. Namnet och användningsområdet fastställdes först i USA men har sedan dess spritts till andra länder. – Unii 1 är 5,15—5,25 gigahertz (unii indoor) och 5,25—5,35 gigahertz (unii low), unii 2 är 5,47–5,725 gigahertz och unii 3 är 5,75—5,85 gigahertz.

Wireless broadband alliance

WBA – branschorganisation för användning av trådlöst bredband (wi-fi) som alternativ och komplement till mobiltelefoni. – Ett mål är att man ska kunna använda wi-fi för att få tillgång till internet i så många miljöer som möjligt, till exempel utomhus i städer och i köpcenter. Ett annat mål är sammankoppling av wi-fi-nät med mobilnätet, så att wi-fi kan avlasta mobilnätet. – Se wballiance.com.

super wi-fi

trådlös datakommunikation (se wi-fi) på lediga frekvenser mellan de frekvenser som används för tv. Frekvenserna ligger runt 500 megahertz, jämfört med flera gigahertz för vanlig wi-fi. Namnet super wi-fi användes av den amerikanska myndigheten FCC i ett förslag om att skapa ett trådlöst nät för datakommunikation med lång räckvidd. (Den tekniska beteckningen är 802.11af.) De lägre frekvenserna ger längre räckvidd och mindre känslighet för hinder, men lägre kapacitet. Frekvenserna skulle få användas fritt, som i wi-fi. Tv-bolagen klagade på att detta skulle störa tv-sändningarna, vilket ledde till att de första super wi-fi-sändningarna i Houston 2011 bara hade begränsad räckvidd – super wi-fi används som stamnät. Eventuellt kommer FCC att strunta i invändningarna och släppa frekvenserna helt fria. – Jämför med wimax.

Next generation hotspot

NGH – varumärke för sammankoppling av trådlösa datanät och mobiltelefonnätet. Målet är att en användare med en dator, surfplatta eller mobiltelefon med wi-fi ska kunna logga in med automatik på vilket wi-fi-nät som helst. Wi-fi-nätet ska i sin tur vara anslutet till mobiltelefonnätet. Användaren ska därför kunna bli kopplad till sitt vanliga nätverk var hon än befinner sig.

Mifi

(MiFi) – basstation i fickformat för wi-fi, ansluten till 3g-nätet. En Mifi-enhet är som ett tjockt kontokort och batteridriven. Man kan ansluta upp till fem datorer, mobiltelefoner eller annan utrustning med wi-fi samtidigt trådlöst eller med usb. Mifi-enheten vidarebefordrar sedan trafiken till internet via 3g-nätet. – Mifi lanserades i USA i slutet av 2009 av mobiloperatören Verizon.

Onhub

OnHub – wi-fi*router som har ut­veck­lats av Google* och TP-Link (länk). Den lanserades i augusti 2015 och är utformad för att vara lätt­skött och dekorativ. – Se on.google.com/hub.

Wi-fi positioning system

WPS – ett positions­bestäm­nings­system som använder information från wi-fi-bas­stationer för att fast­ställa var en bärbar dator eller mobil­tele­fon finns. – WPS fungerar även där man inte kan använda gps, till exempel inomhus. Systemet har utvecklats av före­taget Skyhook Wireless. Det bygger på en databas över wi-fi-bas­stationer i USA och Kanada och var de finns. Användaren instal­le­rar ett program på sin dator eller mobil­telefon och kan sedan få reda på sin posi­tion genom att sända infor­ma­tion om nära­liggande wi-fi-bas­stationer till Skyhook. Wi-fi-bas­stationerna iden­ti­fi­eras av sina Mac-ad­resser. Avståndet fast­ställs genom mätning och jäm­fö­relse av signal­styrkan från bas­sta­tion­er­na (tri­late­re­ring). – Sys­temet har kriti­se­rats för att det hotar den per­son­liga inte­gri­te­ten. – Jäm­för med Assisted gps.