finger

en gammal, numera sällan använd, funktion i Unix som tar fram kortfattad information om alla som är anslutna till ett nätverk, eller om enstaka användare. Framför allt kunde det tala om vem som var innehavare av en given e-post­adress. Det användes för att hämta användarnas plan file. – finger (stavas så), som i grunden är ett protokoll, har funnits sedan 1970-talet. Det specificeras i rfc* nummer 1288 (länk). – På grund av att informationen om användarna kunde missbrukas har praktiskt taget alla nätverk stängt av möjligheten att använda finger. – finger har också funnits för Windows*.