xll

extensible linking language – standard för hantering av webblänkar i xml. Möjliggör mer flexibel och kraftfull hantering av länkar. Xll består av xlink och xpointer.

wsdl

web services description languagexml-baserat språk för företags webbsidor. Med wsdml kan företagen ange vilka tjänster och varor de säljer och hur man kommer åt dem elektroniskt. Wsdl är konstruerat för att möjliggöra automatiskt informations- och tjänsteutbyte mellan datorer. Det har utvecklats inom Uddi-initiativet.

välformad

inom xml och sgml är ett dokument välformat (well-formed) om det enligt de allmänna principerna för xml/sgml är korrekt utformat, men inte följer någon angiven dtd (dokumenttypsdefinition).

soap

simple object access protocol. Ett protokoll som tillåter olika slags program att kommunicera via webben, oavsett operativsystem och programspråk. Med Soap ska man till exempel relativt enkelt få ett Corba-baserat system att utbyta information med ett dcom-system. Soap är baserat på xml och har utvecklats i samarbete mellan bland annat IBM, Lotus och Microsoft.

sgml

standardized general markup language – standard för hur man skapar språk som beskriver strukturen i dokument. Sgml är alltså, trots namnet, inget eget språk. Språk skrivna i sgml kan ange vad som är kapitel, rubriker, stycken och fotnoter, men inte hur de ska se ut typografiskt. World Wide Webs språk html är en tillämpning av sgml. xml är en förenklad version av sgml, avsedd för webben.

pcdata

i xml står #PCDATA, när det förekommer i en dtd (dokumenttypsdefinition), helt enkelt för vanlig text.

Opendocument

(Opendocument format, odf) – öppet filformat för dokument som text, kalkylark, bildspel, illustrationer och matematisk text. Används i Apache Open Office. Ett alternativ till slutna format som, främst, de som används i Microsoft Office. Fastställdes 2005 av branschorganisationen Oasis. Filformatet odf är skrivet i xml, får användas fritt av alla och innehåller inga delar som kräver tillstånd eller licensavgift. Flera länder har infört eller planerar att införa odf som standardformat för officiella dokumentfiler. – Läs mer på opendocument.xml.org och i Wikipedia (*).