xmpp

extensible messaging and presence protocol – protokoll för snabbmeddelanden och närvarobaserade tjänster, skrivet i öppen källkod. Tidigare känt som Jabber. Xmpp är en öppen standard skriven i xml och används bland annat av Google i snabbmeddelandetjänsten Google Talk. – Syftet är att tillhandahålla ett fritt alternativ till tjänster som ICQ och AIM. Vem som vill får använda xmpp och sätta upp ett xmpp-baserat nätverk, och alla xmpp-baserade klienter kan kommunicera med varandra. – Standarden utvecklas av Xmpp standards foundation (länk, tidigare Jabber Software Foundation).

common gateway interface

cgi – funktion som hämtar in­forma­tion från andra program och publicerar den på webb­sidor. Webb­sidor med cgi är alltså inte ”färdig­skrivna”, utan varje gång som någon hämtar en sådan sida anropar sidan ett separat program (eller flera) som hämtar in­forma­tion från källor som har defini­erats tidigare. Det innehåll som visas för be­sökaren kan därför för­ändras från minut till minut. – Det program som hämtar in­forma­tionen och formaterar den för publicering kallas för cgi-skript. Cgi-skriptet över­sätter in­forma­tionen till html eller xml så att den kan överföras genom webben. Ett cgi-skript (se skript) kan också hämta data baserat på den in­forma­tion som besökaren lämnar. – Cgi-pro­gram kan vara skrivna i olika program­språk eller skript­språk, men de följer bestämda regler. – Det fungerar på andra hållet också: ett cgi-skript kan ta emot data som en besökare har lämnat på en webbsida, kon­vertera dem till lämpligt format och lagra dem i en databas eller använda dem som indata i ett program.

Universal plug and play

Upnp – ett system som gör att man kan ansluta tillbehör till datorer direkt, eller via internet, så att de fungerar utan inställningar. (Så kallad själv­konfigu­re­rande anslutning.) Datorn märker att till­be­höret, till exempel en skrivare eller en digitalkamera, är inkopplat och gör de rätta inställ­ningarna auto­matiskt. – Upnp utvecklades av Microsoft som en efter­följare till PNP. Det nya är att UPNP är baserat på internet­standarder och xml. Därför kan alla apparater som är anslutna till internet kommu­ni­cera med hjälp av UPNP. För att lansera UPNP som en obero­ende bransch­standard har Micro­soft överlåtit tekniken till organisationen Upnp Forum (länk). – UPNP påminner om Apache River (tidigare Jini). – Läs också om Bonjour.